Chào mừng bạn đến với Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh!

Lãnh đạo khoa, phòng, Trạm Y tế thực hiện ký cam kết với Giám đốc Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh

**********

 

 

Để thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2021.
Chiều ngày 04/02/2021 tại Hội trường Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đã tổ chức Lễ ký cam kết giữa ông Trương Quốc Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh với đại diện lãnh đạo khoa, phòng và 15 Trạm Y tế xã, phường trực thuộc. Bản cam kết với các nội dung bao gồm: Thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính theo chỉ đạo chung của Tỉnh; Tạo dựng hình ảnh người cán bộ Y tế đất Sen hồng;

Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; Triển khai, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin quản lý ngành Y tế; Xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”; Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế và Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm bệnh trong cơ sở y tế.

Buổi cam kết cũng là nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn Đồng Tháp (giai đoạn 2011-2030, giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021) của Ủy ban nhân dân Tỉnh./.

 

Nguồn: Dương Văn Vũ - TTYT TP Cao Lãnh

Ngày đăng tin: 08/02/2021