Chào mừng bạn đến với Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh!

Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh tổ chức Sơ kết Khối thi đua Trạm Y tế Khối 1 năm 2023

**********

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-KTĐ ngày 25 tháng 12 năm 2019, Kế hoạch hoạt động và bình xét thi đua Khối thi đua Trạm Y tế gồm thành phố Hồng Ngự và thành phố Cao Lãnh và căn cứ Hướng dẫn số 2566/HD-HĐTKĐT ngày 29/7/2023 của Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua các Khối thi đua thuộc ngành Y tế. Lúc 08 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2023, Hội nghị diễn ra tại hội trường Trung tâm Y tế thành Phố Cao Lãnh, tham dự hội nghị có đại diện Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; đại diện Ban Giám đốc (Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh, Trung tâm Y tế thành Phố Hồng Ngự) cùng với lãnh đạo của 22 Trạm Y tế xã, phường trong khối thi đua Trạm Y tế khối 1.


Hội nghị thông qua nội dung báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tại hội nghị ông Trương Quốc Dũng - Giám Đốc TTYT thành phố Cao Lãnh đã phát biếu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, nhấn mạnh các thành tích đạt được của các Trạm Y tế trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời cần khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả kiểm tra 6 tháng đầu năm:


+ Có 9/22 TYT xã, phường đạt ≥ 80 điểm. Trong đó thành phố Cao Lãnh có 08 đơn vị đạt (gồm: Tân Thuận Đông, Mỹ Ngãi, Phường 2, Tân Thuận Tây, Hòa An, Mỹ Tân, Phường 6 và Mỹ Phú); thành phố Hồng Ngự có 01 đơn vị là xã Tân Hội.


+ Còn lại 13/22 TYT xã, phường dưới 80 điểm. Trong đó thành phố Cao Lãnh có 07 đơn vị (gồm: Phường 1, Phường 3, Phường 4, Phường 11, Mỹ Trà, Hòa Thuận và Tịnh Thới); thành phố Hồng Ngự có 06 đơn vị (gồm: An Thạnh, An Lộc, An Lạc, Bình Thạnh, An Bình A, An Bình B).

 

Nguồn:  Nguyễn Thị Thơm – TTYT TP Cao Lãnh