Chào mừng bạn đến với Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh!

Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh tiếp Đoàn kiểm tra giám sát CCHC 6 đầu năm 2022 của Sở Y tế Đồng Tháp

**********

 

 

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2022, Trung tâm Y tế tiếp đoàn kiểm tra giám sát Cải cách hành chính của Sở Y tế Đồng Tháp do ông Tạ Tùng Lâm - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Đoàn kiểm tra giám sát công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022. Tiếp đoàn kiểm tra có ông Trương Quốc Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh và đại diện Lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh.

- Qua đó, Đoàn kiểm tra ghi nhận lãnh đạo đơn vị quan tâm đến công tác Tổ chức, công tác Cải cách hành chính của đơn vị, cụ thể có ban hành các kế hoạch như: Kế hoạch Cải cách hành chính; Kế hoạch PAPI; Kế hoạch PCI; Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính; Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền. Về công tác tổ chức có xây dựng kế hoạch như: Kế hoạch đào tạo - Bồ dưỡng viên chức; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022…
- Công tác văn thư lưu trữ trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả tốt không có trường hợp tài liệu lưu trữ tồn đọng qua đó đã góp phần vào việc nâng cao việc cải cách hành chính của đơn vị.

- Bên cạnh những kết quả đạt được Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt còn thiếu soát của đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch cách hành chính năm 2022 và đề nghị đơn vị cần khắc phục những thiếu soát để hoàn thành các chỉ số Cải các hành chính của đơn vị.
- Qua buổi kiểm tra ông Trương Quốc Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh tiếp thu ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra và Chỉ đạo các khoa,  phòng chuyên môn căn cứ kết quả kiểm tra khắc phục nhanh các nhiệm vụ còn thiếu mà Đoàn kiểm tra chỉ ra, để thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính của đơn vị đạt kết quả cao nhằm góp phần nâng cao chất lượng nhiệm vụ Cải cách hành chính chung của Tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

Nguồn:  Đặng Minh Lợi Em – TTYT TP Cao Lãnh