Chào mừng bạn đến với Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh!

Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh kiểm tra hoạt động tại Trạm y tế xã, phường năm cuối năm 2023

**********

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-TTYT ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh, Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và các hoạt động tại Trạm y tế xã, phường năm 2023. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh tổ chức kiểm tra tại 15 Trạm y tế xã, phường trực thuộc từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023.


Sáng ngày 30/11/2023, Đoàn kiểm tra của Trung tâm Y tế Thành phố Cao Lãnh do Bs.CKI. Trần Anh Khương, Phó Giám đốc làm Phó trưởng đoàn cùng các thành viên là lãnh đạo khoa, phòng đã tiến hành kiểm tra tại Trạm Y tế Phường 1 và Trạm Y tế Phường Hòa Thuận. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế; Bảng điểm xã tiến tiến về y học cổ truyền; Bảng điểm xanh, sạch, đẹp; cải cách hành chính; công tác chuyển đổi số.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận các kết quả đạt được và những khó khăn cũng như những đề xuất kiến nghị của các Trạm y tế xã, phường. Đây là dịp đánh giá và nắm bắt tình hình hoạt động tại Trạm Y tế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Qua hoạt động kiểm tra Đoàn đã chỉ ra những hạn chế đối với các chương trình, mục tiêu y tế, đồng thời định hướng một số nội dung cụ thể giúp Trạm Y tế khắc phục những hạn chế, tồn đọng góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.

 

  

Nguyễn Thị Thơm – TTYT TPCL