Chào mừng bạn đến với Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh!

Sở Y tế Đồng Tháp thăm và chúc Tết Ngành Y tế TP Cao Lãnh

**********

 

 

Ngày 17/3/2023, Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế thành phố Cao Lãnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có ông Võ Hữu Đức, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; ông Trương Quốc Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm Y tế cùng cùng 54 đại biểu đại diện cho 22 tổ công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh.
         Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế (CĐCS TTYT) hiện có 22 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số công đoàn viên là 218 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, CĐCS TTYT đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.        

          Bên cạnh đó, CĐCS TTYT thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

 

Ban Chấp hành CĐCS TTYT cũng thẳng thắng nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Hoạt động CĐCS TTYT đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia hoạt động phong trào; chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
         Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Hữu Đức, Chủ tịch công đoàn ngành Y tế đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của CĐCS TTYT đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn cơ sở TTYT đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2019-2023. Trong thời gian tới, Công đoàn ngành  đề nghị CĐCS TTYT tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm và bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức và phối hợp với Chi đoàn Trung tâm Y tế thực hiện tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua hưởng ứng phong trào “Tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế đất Sen hồng” gắng với Đề án chuyển đổi số… nhằm góp phần “Hướng đến sự hài lòng của người bệnh” tại đơn vị.
           Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Y tế Thành phố, ông Trương Quốc Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm Y tế đã nhấn mạnh một số giải pháp để CĐCS TTYT thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành CĐCS TTYT cần tranh thủ, bám sát chỉ đạo của Công đoàn ngành, của Đảng ủy và chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà nghị quyết Đại hội CĐCS TTYT nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.
            Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS TTYT lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành CĐCS TTYT, đã bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, UBKT và chủ nhiệm UBKT. Bà Trần Thiên Giang được bầu chọn giữ chức danh Chủ tịch CĐCS TTYT nhiệm kỳ 2023 – 2028. Với tinh thần Đại hội “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu Nghị quyết trong nhiệm kỳ mới và được 100% đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua.

 

Nguồn:  Nguyễn Thị Thơm – TTYT TP Cao Lãnh