Chào mừng bạn đến với Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh!

Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh tập huấn thực hiện Sổ ghi chép ban đầu (Sổ A0), các biểu mẫu thu thập thông tin, báo cáo thống kê

chuyên ngành Dân số theo Thông tư 01/2022/TT-BYT

**********

 

 

 

- Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-TTYT ngày 08/11/2023 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc tổ chức tập huấn thực hiện Sổ ghi chép ban đầu (Sổ A0), các mẫu phiếu thu thập thông tin, biểu báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT của Bộ Y tế cho lãnh đạo và viên chức dân số trạm Y tế xã, phường năm 2023;
- Ngày 23/11/2023, tại Hội trường Trung tâm Y tế Thành phố, Trung tâm Y tế tiến hành tổ chức buổi tập huấn thực hiện Sổ ghi chép ban đầu (Sổ A0), các mẫu phiếu thu thập thông tin, biểu báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT của Bộ Y tế cho lãnh đạo và viên chức dân số trạm y tế xã, phường năm 2023, có 32 người tham dự;
- Đối tượng tham dự buổi tập huấn là đại diện lãnh đạo trạm y tế và viên chức phụ trách công tác dân số 15/15 xã, phường.

* Nội dung truyền thông xoay quanh các chủ đề chính như:
- Triển khai Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế về việc Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số;
- Hướng dẫn cách thu thập thông tin cập nhật vào sổ và báo cáo thống kê đúng quy định;
Qua đó, nhằm cung cấp kiến thức, nội dung mới giúp cho lãnh đạo, viên chức phụ trách công tác dân số hướng dẫn, hỗ trợ cho cộng tác viên trong công tác thu thập thông tin cập nhật vào sổ và báo cáo thống kê đúng quy định./.

 

  

Trần Thiên Giang – PGĐ TTYT TPCL