Chào mừng bạn đến với Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh!

Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2023

**********

 

 

 

Sáng ngày 22/12/2023, tại hội trường Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của ông Trương Quốc Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế; Tham dự Hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Thống – Chánh Thanh tra Sở Y tế, ông Võ Hữu Đức – Chủ tịch Công đoàn Ngành y tế Đồng Tháp, các thành viên Ban Giám đốc Trung tâm y tế, lãnh đạo các khoa, phòng và đại diện lãnh đạo các Trạm Y tế, Tổ trưởng Tổ công đoàn của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh.

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe ông Trần Anh Khương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc TTYT thông qua Báo cáo công tác y tế năm 2023 và phương hướng hoạt động TTYT thành phố Cao Lãnh năm 2024. Ông Nguyễn Văn Nhẫn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Bà Đinh Sang Trinh, Phó trưởng Phòng Kế hoạch -  Tài chính Báo cáo thu, chi tài chính năm 2023. Bà Trần Thiên Giang - Chủ tịch công đoàn, Phó Giám đốc TTYT Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023 và triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2024 và Báo cáo tổng kết công tác Thi đua - khen thưởng năm 2023.

Ông Dương Minh Tâm - Trưởng phòng Hành chánh báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị tại các khoa, phòng, trạm y tế xã, phường. Ngoài ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Ban tổ chức, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024. Đại diện Công đoàn Ngành, ông Võ Hữu Đức có một số chỉ đạo, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Y tế, lãnh đạo Công đoàn cơ sở phat huy kết quả đạt được trong thời gian qua, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần viên chức, người lao động đơn vị, thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của viên chức, người lao động để góp phần đạt sự đồng thuận cao trong đơn vị. Thay mặt đơn vị ông Trương Quốc Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giải trình làm rõ các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng thời định hướng các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024, từng bước phát triển đơn vị.

 Hội nghị, đã phát động phong trào thi đua năm 2024 nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước đáp ứng các yêu cầu kế hoạch đề ra. Giám đốc Trung tâm Y tế TPCL yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng khoa, phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

 

  

Nguyễn Thị Thơm – TTYT TPCL