Chào mừng bạn đến với Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh!
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
STT Đơn vị/Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Số di động
Số bàn
 
Ban giám đốc
1
Trương Quốc Dũng
Giám đốc
0917.770.263
3.877.060
2
Trần Thiên Giang
Phó Giám đốc
0382.272.058
3.502.328
3
Trần Anh Khương
Phó Giám đốc
0945.868.679
3.877.030
 
Phòng Hành chính - Tổng hợp
3.859.559
4
Dương Minh Tâm
Trưởng phòng
0919.239.274
 
5
Trương Diễm Thúy
Phó Trưởng phòng
0782.959.585
6
Võ Thị Kim Hoa
Phó Trưởng phòng
0935.091.904
 
 
Phòng Kế hoạch - Tài chính
3.859.558
7
Thái Thị Mỹ Trang
Phó Trưởng phòng
0919.530.739
8
Đing Sang Trinh
Phó Trưởng phòng
0919.746.414
 
 
Khoa khám bệnh
3.871.982
9
Huỳnh Thị Thủy
Trưởng khoa
0919.769.978
 
10
Trần Thị Ngọc Huệ
Phó Trưởng khoa
0919.686.990
11
Trần Thị Minh Tâm
Phó Trưởng khoa
0975.525.085
 
 
Khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm
3.877.730
12
Nguyễn Văn Nhẫn
Trưởng khoa
0903.040.568
 
13
Nguyễn Phước Thọ
Phó Trưởng khoa
0907.137.400
14
Võ Nhật Trường Giang
Phó Trưởng khoa
0903.974.394
 
Khoa CSSKSS và Phụ sản
3.875.257
15
Trần Thị Kim Hương
Trưởng khoa
0986.904.023
16
Nguyễn Thị Siêng
Phó Trưởng khoa
0913.687.073
 
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế
3.877.730
17
Lưu Thị Thúy Hằng
Trưởng khoa
0919.363.337
18
Trần Thị Trúc Xinh
Phó Trưởng khoa
0946.416.815
 
 
Khoa KSBT và HIV/AIDS
3.858.996
19
BS Võ Thanh Minh
Trưởng khoa
0918.316.390
 
20
Dương Hưng
Phó Trưởng khoa
0969.712.151
21
Lê Văn Đạm
Phó Trưởng khoa
0913.976.617
 
 
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
3.871.982
22
Thái Quốc Cường
Trưởng khoa
0913.669.914
 
Trạm Y tế phường 1
   
3.854.255
23
Lê Thị Khương
Trưởng Trạm
0918.712.263
24
Nguyễn Hồng Kim Sáng
Phó trưởng Trạm
0939.745.284
 
 
Trạm Y tế phường 2
   
3.857.840
25
Nguyễn Xuân Trường
Phó trưởng Trạm
0868.493.839
26
Đặng Thùy Dương
Phó trưởng Trạm
0355.599.069
 
 
Trạm Y tế phường 3
 
3.856.803
27
Nguyễn Tấn Tài
Trưởng Trạm
0913.171.283
28
Nguyễn Thị Phương Yến
Phó trưởng Trạm
0913.814.196
 
 
Trạm Y tế phường 4
 
3.854.264
29
Huỳnh Thị Minh Nga
Phó trưởng Trạm
0973.881.154
30
Nguyễn Tấn Được
Phó trưởng Trạm
0974.445.538
 
 
Trạm Y tế phường 6
 
3.882.779
31
Nguyễn Thị Hường
Trưởng Trạm
0908.440.809
32
Hồ Quốc Việt
Phó Trưởng Trạm
0974.912.914
 
 
Trạm Y tế phường 11
 
3.891.013
33
Trần Văn Mạnh
Trưởng Trạm
0986.313.339
34
Nguyễn Thị Thùy Dung
Phó trưởng Trạm
0949.398.999
 
 
Trạm Y tế phường Hòa Thuận
 
3.859.422
35
Nguyễn Kim Kiều
Trưởng Trạm
0386.435.504
36
Mai Hồng Phúc
Phó trưởng Trạm
0916.939.966
 
 
Trạm Y tế phường Mỹ Phú
 
3.855.235
37
Võ Thị Thúy Diễm
Trưởng Trạm
0778.074.179
 
38
Phạm Nguyễn Ngọc Thủy
Phó trưởng Trạm
0907.030.439
 
 
Trạm Y tế xã Mỹ Trà
 
3.875.485
39
Nguyễn Thị Lệ Thủy
Trưởng Trạm
0939.770.718
40
Đặng Minh Thư
Phó trưởng Trạm
0385.555.072
 
 
Trạm Y tế xã Mỹ Tân
 
3.855.723
41
Lê Văn Đạt
Trưởng Trạm
0977.917.534
42
Phạm Chế Linh
Phó trưởng Trạm
0369.983.986
 
 
Trạm Y tế xã Mỹ Ngãi
 
3.892.013
43
Lê Văn Nhanh
Trưởng Trạm
0983.899.855
 
44
Nguyễn Hồng Lài
Phó trưởng Trạm
0939.452.157
 
Trạm Y tế xã Tân Thuận Tây
 
3.897.560
45
Nguyễn Thu Thủy
Trưởng Trạm
0825.101.878
46
Lê Thị Bích Thủy
Phó trưởng Trạm
0947.080.373
 
 
Trạm Y tế xã Tân Thuận Đông
 
3.898.013
47
Phan Thị Thùy Dương
Trưởng Trạm
0397.929.673
48
Nguyễn Minh Tâm
Phó trưởng Trạm
0939.942.781
 
 
Trạm Y tế xã Hòa An
 
3.859.315
49
Lê Đình Minh Hiển
Trưởng Trạm
0707.788.179
50
Dương Thị Bích Thu
Phó trưởng Trạm
0357.064.507
 
 
Trạm Y tế xã Tịnh Thới
 
3.885.416
51
Vũ Đức Phương
Trưởng Trạm
0902.704.445
52
Nguyễn Thành Trung
Phó trưởng Trạm
0939.325.211