Chào mừng bạn đến với Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh!
DANH SÁCH EMAIL
STT Đơn vị
Địa chỉ Email
I/
Khoa, phòng
1
Phòng Tổ chức - Hành chính
ttyttpcl2008@gmail.com
2
Khoa Khám bệnh
phongkhamdakhoatpcl@gmail.com
3
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
4
Phòng Tài chính - Kế toán
5
Khoa An Toàn Thực Phẩm
khoaatvstp.tpcl@gmail.com
6
Khoa Y Tế Công Cộng - Dinh Dưỡng
khoaytecongcong.tpcl@gmail.com
7
Khoa Dược - Vật tư Y tế
khoaduoccanlamsang.tpcl@gmail.com
8
Khoa Chăm Sóc Sức Khoẻ Sinh Sản
khoacsskss.tpcl@gmail.com
9
Khoa Kiểm Soát Bệnh tật và HIV & AIDS
kksbtntpcl@gmail.com
10
Khoa Dân số
trungtamds_khhgdtp@yahoo.com.vn
II
Trạm Y tế xã, phường
1
Trạm Y tế phường 1
tytphuong1tpcl@gmail.com
2
Trạm Y tế phường 2
tytphuong2.tpcl@gmail.com
3
Trạm Y tế phường 3
tytphuong3.tpcl@gmail.com
4
Trạm Y tế phường 4
tytphuong4.tpcl@gmail.com
5
Trạm Y tế phường 6
tytphuong6.tpcl@gmail.com
6
Trạm Y tế phường 11
tytphuong11.tpcl@gmail.com
7
Trạm Y tế phường Hòa Thuận
tytphuonghoathuan.tpcl@gmail.com
8
Trạm Y tế phường Mỹ Phú
tytphuongmyphu.tpcl@gmail.com
9
Trạm Y tế xã Mỹ Trà
tytmytra.tpcl@gmail.com
10
Trạm Y tế xã Mỹ Tân
tytmytan.tpcl@gmail.com
11
Trạm Y tế xã Mỹ Ngãi
tytmyngai.tpcl@gmail.com
12
Trạm Y tế xã Tân Thuận Tây
tyttanthuantay.tpcl@gmail.com
13
Trạm Y tế xã Tân Thuận Đông
tyttanthuandong.tpcl@gmail.com
14
Trạm Y tế xã Hòa An
tythoaan.tpcl@gmail.com
15
Trạm Y tế xã Tịnh Thới
tyttinhthoi.tpcl@gmail.com