Chào mừng bạn đến với Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh!
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
STT Nội dung Chi tiết
V/v sử dụng thông tin trên trang mạng đảm bảo quy định pháp luật Tải về
V/v triển khai văn bản pháp luật mới ban hành Tải về
V/v triển khai Quyết định số 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tải về
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
V/v triển khai Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
V/v triển khai Công văn số 228/HĐPHPBGDPL ngày 02/02/2021 của UBND TP Cao Lãnh Tải về
V/v triển khai Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 Tải về
Công văn số 2014/TTYT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến Tải về
Công văn số 1981/TTYT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc triển khai QĐ 1546/QĐ-UBND-HC ngày 07/10/2020 của UBND Tỉnh Tải về
Công văn số 1980/TTYT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc triển khai QĐ 1451/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
Công văn số 1929/TTYT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc triển khai bài phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 21 của BCH Đảng bộ Tỉnh Khóa X Tải về
Công văn số1928/TTYT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc triển khai QĐ 1470/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn số 1927/TTYT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc triển khai NĐ số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ
Công văn số 1926/TTYT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc triển khai QĐ số 1536/QĐ-UBND-HC ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh
Công văn số 1924/TTYT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc triển khai NĐ số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ
Công văn số 1902/TTYT ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc triển khai văn bản pháp luật mới ban hành
Công văn số 1855/TTYT ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc trển khai QĐ công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Công văn 1854/TTYT ngày 29/9/2020 của TTYT TP Cao Lãnh về việc triển khai Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 cuả Chính phủ
Công văn 1752/TTYT ngày 10/9/2020 của TTYT TP Cao Lãnh về việc triển khai Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 cuả Thủ tướng Chính phủ
Công văn 1751/TTYT ngày 10/9/2020 của TTYT TP Cao Lãnh về việc triển khai Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 cuả Thủ tướng Chính phủ
Công văn 1745/TTYT ngày 10/9/2020 của TTYT TP Cao Lãnh về việc triển khai Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 cuả Thủ tướng Chính phủ
Công văn 1725/TTYT ngày 07/9/2020 của TTYT TP Cao Lãnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1326/QĐ-UBND-HC ngày 27/8/2020 cuả UBND tỉnh Đồng Tháp
Công văn 1633/TTYT ngày 25/8/2020 của TTYT TP Cao Lãnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 969/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 cuả Thủ tướng Chính phủ
Công văn 1624/TTYT-TCHC ngày 24/8/2020 của TTYT TP Cao Lãnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ
Công văn số 875/TTYT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc cập nhật Hệ dữ liệu các văn bản Quy phạm pháp luật
Công văn số 1125/TTYT ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND Đồng Tháp
Công văn số 1322/TTYT ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc triển khai Luật Dân quân tự vệ; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Công văn số 1335/TTYT-TCHC ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc triển khai các văn bản luật và hướng dẫn mới ban hành
Về đầu trang