Chào mừng bạn đến với Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh!
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
STT Ngày ký Số / kí hiệu Nội dung Chi tiết
29/12/2023
1299/TTYT
V/v triển khai Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ xem
29/12/2023
1298/TTYT-HCTH
V/v cập nhật lỗ hỏng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12 năm 2023 xem
29/12/2023
1297/TTYT-KHTC
V/v điều chỉnh giấy phép hoạt động xem
29/12/2023
1294/TTYT-HCTH
V/v trực Lễ Tết Dương lịch tại Trạm Y tế xã, phường năm 2024 xem
29/12/2023
438/BC-TTYT
Báo cáo công tác tự chấm điểm các tiêu chí Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh năm 2023 xem
29/12/2023
215/KH-TTYT
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2024 xem
28/12/2023
437/BC-TTYT
Báo cáo giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 12 năm 2023 xem
28/12/2023
1290/TTYT
V/v tăng cường phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo xem
28/12/2023
1289/TTYT
V/v triển khai Công văn 43/UBND-HCC ngày 18/12/2023 của UBND Tỉnh xem
28/12/2023
214/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 01 năm 2023 xem
28/12/2023
1281/TTYT-KHTC
V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024 xem
27/12/2023
1277/TTYT-KHTC
V/v tăng cường thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN xem
26/12/2023
1275/TTYT
V/v tăng cường truyền thông quảng bá Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023 xem
26/12/2023
1274/TTYT
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 37/2023/TT-BGTVT xem
26/12/2023
1273/TTYT
V/v thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 xem
26/12/2023
1272/TTYT
V/v triển khai Kế hoạch 2775/KH-HĐNVQS ngày 04/12/2023 của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Tỉnh xem
26/12/2023
1270/TTYT
V/v triển khai thực hiện Công văn số 442/UBND-NCPC ngày 12/12/2023 của UBND Tỉnh xem
26/12/2023
1266/TTYT-KHTC
V/v rà soát việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP xem
26/12/2023
1265/TTYT
V/v cung cấp hồ sơ ký hợp đồng KCB BHYT năm 2024 xem
22/12/2023
514/GM-TTYT
V/v mời thương thảo hợp đồng Gói thầu số 01 xem
22/12/2023
513/GM-TTYT
V/v mời thương thảo hợp đồng Gói thầu số 02 xem
22/12/2023
1260/TTYT-KHTC
V/v chấm điểm kiểm tra cuối năm 2023 xem
20/12/2023
1252/TTYT-KHTC
V/v triển khai thực hiện 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế xem
20/12/2023
1251/TTYT-KHTC
V/v chiêu sinh đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược đợt 1 năm 2024 xem
19/12/2023
428/BC-TTYT
Báo cáo Tổng kết công tác y tế năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 xem
19/12/2023
508/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức tham gia phục vụ y tế Giải xe đạp xem
18/12/2023
1244/TTYT
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 203/NQ-CP ngày 01/12/2023 của Chính phủ xem
15/12/2023
213/KH-TTYT
Kế hoạch triển khai sử dụng vắc xin Cúm mùa cho nhân viên trên địa bàn TPCL lần 3 năm 2023 xem
15/12/2023
1241/TTYT-KHTC
V/v hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12) năm 2023 xem
15/12/2023
1238/TTYT
V/v triển khai Kế hoạch 372/KH-UBND ngày 14/12/2023 của UBND Tỉnh xem
15/12/2023
426/BC-TTYT
Báo cáo công tác ATTP năm 2023 xem
15/12/2023
1239/TTYT-KHTC
V/v triển khai thực hiện Quyết định 4442/QĐ-BYT, Quyết định 4443/QĐ-BYT Quyết định 4444/QĐ-BYT xem
15/12/2023
1237/TTYT-KHTC
V/v triển khai thực hiện Quyết định 42/2023/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND Tỉnh xem
14/12/2023
1234/TTYT-KHTC
V/v thuyết minh nguyên nhân vượt dữ toán KCB BHYT năm 2019 xem
13/12/2023
422/BC-TTYT
Báo cáo tình hình thực hiện Nông thôn mới năm 2023 do Ngành Y tế phụ trách xem
13/12/2023
1229/TTYT-KHTC
V/v đôn đốc gửi dữ liệu kiểm thử theo Quyết định 130/QĐ-BYT xem
13/12/2023
1228/TTYT-KHTC
V/v đôn đốc ghi đúng mã liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử lên bản giấy theo Đề án 06 xem
12/12/2023
501/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức tham gia phục vụ y tế Giải bóng đá 7 người TPCL năm 2023 xem
12/12/2023
1225/TTYT
V/v nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2024 đối với CCVC và người lao động xem
12/12/2023
1222/TTYT
V/v triển khai kết quả thực hiện cải thiện chỉ số hóa thủ tục hành chính trong tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn Thành phố xem
12/12/2023
1221/TTYT
V/v triển khai công văn số 5045/SYT-VP ngày 07/12/2023 về triển khai thực hiện Kết luận của BCĐ CCHC của Chính phủ xem
12/12/2023
1200/TTYT
V/v tuyên truyền việc khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2023 xem
12/12/2023
1224/TTYT-YTCC-ATTP
V/v trả hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện ATTP xem
12/12/2023
502/GM-TTYT
Giấy mời tham gia tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cho viên chức các đơn vị trực thuộc năm 2023 xem
12/12/2023
211/KH-TTYT
Kế hoạch tập huấn công tác nhiễm khuẩn năm 2023 xem
11/12/2023
416/BC-TTYT
Báo cáo kết quả thực hiện "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới" năm 2023 xem
11/12/2023
1215/TTYT
V/v triển khai Công văn số 3385/BTĐKT.PII của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương xem
11/12/2023
1214/TTYT-KHTC
V/v tham dự Hội thảo khoa học "Lựa chọn kháng sinh trong điều trị viêm phổi" xem
08/12/2023
1206/TTYT-KHTC
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 và kế hoạch năm 2024 xem
08/12/2023
1205/TTYT-KHTC
V/v triển khai Quyết định số 4395/QĐ-BYT, 4396/QĐ-BYT, 4397/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ Y tế xem
08/12/2023
1204/TTYT
V/v triển khai quy định tiêu chuẩn và trình tự công nhận chợ văn minh, chợ nông thôn mới áp dụng trên địa bàn Tỉnh xem
08/12/2023
1203/TTYT
V/v triển khai đẩy mạnh tuyên truyền Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023 xem
07/12/2023
1200a/TTYT-KHTC
V/v dự toán kinh phí phục vụ y tế xem
07/12/2023
1202TTYT-KHTC
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật Đêm giao thừa mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 xem
07/12/2023
1201/TTYT-KHTC
V/v triển khai thực hiện Quyết định 1158/QĐ-UBND-HC ngày 13/11/2023 của UBND Tỉnh xem
07/12/2023
1200/TTYT-KHTC
V/v hướng dẫn thực hiện tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử xem
07/12/2023
1199/TTYT-KHTC
V/v chiêu sinh các lớp đào tạo liên tục năm 2024 của Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ xem
07/12/2023
495/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức tham gia phục vụ cưỡng chế xem
06/12/2023
1197/TTYT-KHTC
V/v dự toán kinh phí phục vụ y tế cưỡng chế xem
06/12/2023
491/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế xem
06/12/2023
413/BC-TTYT
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2023, bổ sung phương hướng nhiệm vụ năm 2024 xem
06/12/2023
210/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 12 năm 2023 xem
06/12/2023
412/BC-TTYT
Báo cáo giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11 năm 2023 xem
05/12/2023
406/BC-TTYT
Báo cáo công tác y tế tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023 xem
05/12/2023
488/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức tham gia phục vụ y tế xem
04/12/2023
405/BC-TTYT
Báo cáo hoạt động công tác truyền thông GDSK quý IV năm 2023 xem
04/12/2023
1192/TTYT-YTCC-ATTP
V/v trả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP xem
04/12/2023
1191/TTYT-YTCC-ATTP
V/v trả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP xem
04/12/2023
1190/TTYT-YTCC-ATTP
V/v trả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP xem
04/12/2023
1189/TTYT-YTCC-ATTP
V/v trả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP xem
04/12/2023
1186/TTYT-KHTC
V/v xin hỗ trợ TTB chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế để phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn xem
01/12/2023
1183/TTYT-KHTC
V/v triển khai thực hiện Công văn số 3187/BHXH-CSXH ngày 03/10/2023 của BHXH Việt Nam xem
01/12/2023
1182/TTYT-HCTH
V/v cập nhật lỗ hỏng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11 năm 2023 xem
01/12/2023
1181/TTYT-KHTC
V/v cử viên chức tham gia lớp đào tạo liên tục tại BVĐK Đồng Tháp xem
01/12/2023
1180/TTYT-KHTC
V/v cử viên chức tham gia lớp đào tạo liên tục tại BVĐK Đồng Tháp xem
01/12/2023
403/BC-TTYT
Báo cáo thuyết minh nhu cầu sử dụng TTB chuyên dùng hiện có và dự báo 3 năm tiếp theo tại Trung tâm Y tế xem
30/11/2023
402/BC-TTYT
Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 xem
30/11/2023
487/TTYT-KHTC
Bảng dự trù kinh phí phục vụ Lễ giỗ lần thứ 94 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc năm 2023 xem
30/11/2023
1177/TTYT-KHTC
Góp ý dự thảo báo cáo tình hình thực hiện hoạt động y tế năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 xem
29/11/2023
529/TB-TTYT
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 hóa chất xét nghiệm sinh hóa xem
29/11/2023
528/TB-TTYT
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 hóa chất xét nghiệm huyết học xem
29/11/2023
400/BC-TTYT
Báo cáo kết quả chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết TP Cao Lãnh năm 2023 xem
28/11/2023
481/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế xem
28/11/2023
207/KH-TTYT
Kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số - Việt Nam xem
28/11/2023
1170/TTYT-KHTC
V/v dự toán kinh phí phục vụ y tế xem
27/11/2023
478/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế Giải Cầu lông xem
27/11/2023
1165/TTYT-KHTC
V/v thông tin kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục năm 2024 của Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm TP. HCM xem
27/11/2023
1164/TTYT-KHTC
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT năm 2023 và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 xem
27/11/2023
1163/TTYT-KHTC
V/v phục vụ Lễ Giỗ lần thứ 94 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc xem
24/11/2023
1158/TTYT-KHTC
V/v ý kiến đóng góp Kế hoạch, Điều lệ tổ chức Hội khỏe Phù đổng TPCL lần thứ XXIII năm 2024 xem
23/11/2023
474/TTYT-KHTC
Bảng dự trù kinh phí phục vụ cưỡng chế xem
22/11/2023
469/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế Giải bóng đá 7 người tỉnh Đồng Tháp xem
22/11/2023
206/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát Vitamin A đợt 2 năm 2023 và thuốc tẩy giun xem
22/11/2023
1153/TTYT
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 3208/KHPH-SNV-TĐTN về tổ chức Hội thi trực tuyến xem
22/11/2023
1152/TTYT
V/v triển khai thực hiện Thông tư 20/2023/TT-BYT ngày 14/11/2023 của Bộ Y tế xem
22/11/2023
1149/TTYT
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 198/KH-UBND ngày 30/5/2023 của UBND Tỉnh xem
22/11/2023
1148/TTYT
V/v triển khai thực hiện Thông tư 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường xem
22/11/2023
1147/TTYT-YTCC-ATTP
V/v trả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP xem
21/11/2023
1146/TTYT
V/v rà soát, xử lý các nội dung khó khăn vướng mắc thanh quyết toán BHYT 09 đầu năm 2023 xem
21/11/2023
1143/TTYT-KHTC
V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BYT xem
20/11/2023
392/BC-TTYT
Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" năm 2023 xem
20/11/2023
466/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ y tế Lễ phát động "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới" năm 2023 xem
20/11/2023
1140/TTYT
V/v triển khai thực hiện Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế xem
17/11/2023
1135/TTYT-HCTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư 20/2023/TT-BYT ngày 14/11/2023 của Bộ Y tế xem
17/11/2023
1134/TTYT-HCTH
V/v thực hiện một số quy định của Nghị định 75/2023/NĐ-CP và Công văn số 7133/BYT-BH xem
17/11/2023
1133/TTYT-HCTH
V/v mời gửi poster báo cáo Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện tại Diễn đàn Quốc gia Chất lượng bệnh viện lần thứ V xem
17/11/2023
1132/TTYT
V/v chấn chỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ xem
17/11/2023
1129/TTYT-KHTC
V/v tổ chức giải bóng đá 7 người tỉnh Đồng Tháp tranh cúp Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp năm 2023 xem
17/11/2023
1128/TTYT-KHTC
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 4032/QĐ-BYT và Quyết định 3908/QĐ-BYT của Bộ Y tế xem
17/11/2023
459/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức tham gia phục vụ y tế Giải Điền kinh và Bơi lội các nhóm tuổi tỉnh Đồng Tháp xem
15/11/2023
387/BC-TTYT
Báo cáo kết quả giám sát hoạt động TT-GDSK tuyến xã, phường quý III năm 2023 xem
14/11/2023
205/KH-TTYT
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP của Chính phủ xem
13/11/2023
450/TTYT-KHTC
V/v phục vụ y tế tổ chức Ngày hội Hội quán đất Sen Hồng lần thứ I năm 2023 xem
14/11/2023
1120/TTYT-KHTC
V/v tuyên truyền quảng bá Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần I năm 2023 xem
14/11/2023
1119/TTYT-KHTC
V/v tổ chức khóa tập huấn "Cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp bằng YHCT kết hợp Y học hiện đại" xem
14/11/2023
1118/TTYT-KHTC
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ xem
14/11/2023
1117/TTYT
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1139/QĐ-UBND-HC của UBND Tỉnh xem
13/11/2023
1115/TTYT
V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và điều trị tay chân miệng xem
13/11/2023
1114/TTYT
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ xem
13/11/2023
1112/TTYT
V/v phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trong tình hình mới xem
13/11/2023
1111/TTYT
V/v xét nghiệm HIV và bảo mật thông tin nhiễm HIV của người bệnh đậu mùa khỉ xem
10/11/2023
1110/TTYT
V/v triển khai Công văn 4604/SYT-VP ngày 07/11/2023 của Sở Y tế về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ xem
10/11/2023
385/BC-TTYT
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ y tế năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 xem
10/11/2023
384/BC-TTYT
Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII xem
10/11/2023
383/BC-TTYT
Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 xem
10/11/2023
382/BC-TTYT
Báo cáo giám sát hoạt động CSSKSS Quý III năm 2023 xem
10/11/2023
381/BC-TTYT
Báo cáo giám sát hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em Quý III năm 2023 xem
09/11/2023
380/BC-TTYT
Báo cáo thực hiện phiếu giám sát tình hình cung cấp dịch vụ và KHHGĐ tại TYT xã, phường 9 tháng đầu năm 2023 xem
09/11/2023
1108/TTYT-KHTC
V/v cung cấp thông tin nhân sự làm việc tại bộ phận điều hành IOC Thành phố xem
09/11/2023
1107/TTYT-KHTC
V/v cử viên chức phục vụ tổ chức ngày hội Hội quán đất Sen Hồng lần thứ I năm 2023 xem
09/11/2023
1105/TTYT-KHTC
V/v hồ sơ công nhận Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2023 xem
09/11/2023
1103/TTYT-KHTC
V/v phân công viên chức tham gia khám, chữa bệnh tại các đơn vị trực thuộc TTYT TP Cao Lãnh xem
08/11/2023
204/KH-TTYT
Kế hoạch tập huấn Sổ ghi chép ban đầu (Sổ A0), các mẫu phiếu thu thập thông tin, báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số xem
08/11/2023
377/BC-TTYT
Báo cáo công tác y tế tháng 10 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023 xem
08/11/2023
376/BC-TTYT
Báo cáo kết quả giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn quý III năm 2023 xem
08/11/2023
1101/TTYT-KHTC
V/v bổ sung danh sách người hành nghề tại Trạm Y tế Phường 6 xem
08/11/2023
1100/TTYT-KHTC
V/v bổ sung danh sách người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh xem
07/11/2023
1096/TTYT
V/v triển khai kế hoạch 339/KH-UBND của UBND Tỉnh xem
06/11/2023
1093/TTYT-KHTC
V/v rà soát, tăng cường công tác hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người xem
06/11/2023
1092/TTYT-KHTC
V/v thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP xem
06/11/2023
1088/TTYT
V/v triển khai quyết định 39/2023/QĐ-UBND của UBND Tỉnh về phân cấp quản lý xem
03/11/2023
1087/TTYT
V/v triển khai các văn bản năm 2023 xem
03/11/2023
1086/TTYT
V/v báo cáo kết quả hoạt động y tế năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 xem
03/11/2023
1084/TTYT-KHTC
V/v đăng ký tham dự Hội nghị khoa học kỹ thuật có cấp giấy chứng nhận đào tạo liên tục xem
02/11/2023
1083/TTYT-KHTC
V/v góp ý dự thảo kế hoạch xem
02/11/2023
201/KH-TTYT
Kế hoạch tổ chức chiến dịch duyệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết TP Cao Lãnh năm 2023 xem
01/11/2023
200/KH-TTYT
Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực y tế năm 2023 xem
01/11/2023
368/BC-TTYT
Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 xem
01/11/2023
365/BC-TTYT
Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023 xem
01/11/2023
1078/TTYT
V/v chấn chỉnh công tác CCHC, KSTTHC qua kết quả kiểm tra 06 tháng đầu năm 2023 xem
01/11/2023
1076/TTYT-KHTC
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định hồ sơ bệnh án và bản tóm tắt hồ sơ bệnh án xem
01/11/2023
1076/TTYT-KHTC
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định hồ sơ bệnh án và bản tóm tắt hồ sơ bệnh án xem
31/10/2023
1074/TTYT-KHTC
V/v góp ý Dự Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn xác định chỉ số hài lòng, phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công lập giai đoạn 2023-2030 xem
31/10/2023
273/QĐ-TTYT
Quyết định về việc ban hành nội quy ra vào, sử dụng tài liệu Kho lưu trữ cơ quan Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh xem
31/10/2023
364/BC-TTYT
Báo cáo về việc hưởng ứng ngày Thị giác thế giới năm 2023 xem
31/10/2023
362/BC-TTYT
Báo cáo giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 10 năm 2023 xem
31/10/2023
199/KH-TTYT
Kế hoạch hoạt động truyền thông các ngày sự kiện phòng, chống bệnh không lây nhiễm TP Cao Lãnh năm 2023 xem
31/10/2023
198/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát TCMR tháng 11 năm 2023 xem
31/10/2023
1075a/TTYT-HCTH
V/v cập nhật lỗ hỏng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10 năm 2023 xem
30/10/2023
1072/TTYT
V/v triển khai Quy chế giải thưởng "Dân Vận khéo" tỉnh Đồng Tháp xem
30/10/2023
1071/TTYT
V/v công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, BQL Khu kinh tế và Sở KHCN xem
30/10/2023
359/TTYT
Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2023 xem
27/10/2023
356/BC-TTYT
Báo cáo thực hiện công tác pháp chế năm 2023 xem
26/10/2023
429/TTYT-ĐKT
Bảng phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn kiểm tra hoạt động y tế xã, phường năm 2023 xem
26/10/2023
428/TTYT-KHTC
Bảng phân viên chức phục vụ giải bơi lặn Hội thi bơi, lặn và cứu đuối tỉnh Đồng Tháp năm 2023 xem
26/10/2023
425/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức tham gia phục vụ y tế Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia địa điểm tập kết ra Bắc xem
26/10/2023
424/GM-TTYT
Giấy mời tham dự tập huấn giám sát và phòng chống bệnh mới nổi, tái nổi cho CTV xã, phường trên địa bàn TPCL năm 2023 xem
26/10/2023
197/KH-TTYT
Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm của Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2023" của Ngành Y tế xem
26/10/2023
351/BC-TTYT
Báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việ Nam năm 2023 xem
26/10/2023
1067/TTYT
V/v triển khai thực hiện Quyết định 1082/QĐ-UBND-HC ngày 19/10/2023 của UBND Tỉnh xem
25/10/2023
1065/TTYT-KHTC
V/v đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống cụm gia cầm lây sang người trong các tháng cuối năm 2023 xem
25/10/2023
1064/TTYT-KHTC
V/v triển khai Quyết định 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ Y tế xem
25/10/2023
350/BC-TTYT
Báo cáo Tổng kết chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS, KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số tại các vùng mức sinh thấp, mức sinh thay thế năm 2023 xem
25/10/2023
196/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe quý III năm 2023 xem
24/10/2023
195/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát hoạt động CSSKSS, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em quý III năm 2023 xem
24/10/2023
1061/TTYT
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 122a/KH-UBND ngày 02/4/2023 của UBND Tỉnh xem
24/10/2023
1060/TTYT
V/v triển khai Quyết định 1040/QĐ-UBND-HC ngày 06/10/2023 của UBND Tỉnh xem
23/10/2023
194/KH-TTYT
Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và các hoạt động tại Trạm Y tế xã, phường năm 2023 xem
23/10/2023
1058/TTYT-KHTC
V/v duy trì thành quả trong công tác loại trừ bệnh sốt rét xem
23/10/2023
1057/TTYT-KHTC
V/v tăng cường các biện pháp dự phòng, bệnh đậu mùa khỉ cho nhóm đối tượngcó hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV xem
23/10/2023
1056/TTYT-KHTC
V/v đảm bảo công tác giám sát, điều trị phòng chống bệnh đậu mùa khỉ trong các tháng cuối năm 2023 xem
23/10/2023
1052/TTYT
V/v thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật năm 2023 xem
23/10/2023
1051/TTYT-KHTC
V/v thống nhất lập tài khoản để Trạm Y tế xã Mỹ Ngãi duyệt hồ sơ sức khỏe điện tử xem
23/10/2023
1050/TTYT
V/v triển khai văn bản hợp nhất về lĩnh vực hộ tịch xem
20/10/2023
1047/TTYT
V/v triển khai Quyết định số 901-QĐ/TU ngày 09/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem
19/10/2023
1045/TTYT
V/v Sinh viên Cao đẳng Dược thực tập tại Trạm Y tế xem
19/10/2023
1044/TTYT-KHTC
V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng xét nghiệm vi sinh lâm sàng xem
18/10/2023
1040/TTYT
V/v phát động tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo biểu trưng Logo, khẩu hiệu, mô phỏng ứng dụng điện tử xem
18/10/2023
1039/TTYT
V/v triển khai thông báo xét tuyển đại học Y tế công cộng hình thức VLVH xem
16/10/2023
406/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ y tế Đại hội XI Công đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023-2028 xem
16/10/2023
341/BC-TTYT
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phục vụ y tế Giải Marathon Đất Sen hồng - Đồng Tháp năm 2023 xem
13/10/2023
1032/TTYT
V/v giám sát thực hiện chuyển đổi số Ngành Y tế TP Cao Lãnh năm 2023 xem
13/10/2023
1031/TTYT
V/v triển khai thực hiện hướng dẫn số 75-HD/BTGTU của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy xem
13/10/2023
1030/TTYT
V/v triển khai Công văn số 4206/SYT-VP ngày 11/10/2023 của Sở Y tế Đồng Tháp xem
13/10/2023
1029/TTYT-KHTC
V/v triển khai thực hiện Quyết định 1041/QĐ-UBND-HC ngày 09/10/2023 của UBND Tỉnh xem
13/10/2023
1028/TTYT-KHTC
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về danh mục bệnh, tình trạng bệnh được KCB từ xa xem
13/10/2023
1027/TTYT-KHTC
V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 43/KH-UBND của UBND Tỉnh xem
13/10/2023
337/BC-TTYT
Báo cáo kết quả chiến dịch diệt lăng quăng đợt 1 phòng, chống SXH TP Cao Lãnh năm 2023 xem
13/10/2023
336/BC-TTYT
Báo cáo kết quả tổ chức truyền thông dưới cờ về phòng chống TCM, SXH, Covid-19 trong trường học năm 2023 xem
12/10/2023
398/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ y tế Hội thi bơi TP Cao Lãnh năm 2023 xem
12/10/2023
1021/TTYT-KHTC
V/vtriển khai Quyết địnhsố 24/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xem
12/10/2023
1019/TTYT-YTCC-ATTP
V/v tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại khu vực trường học xem
12/10/2023
1016/TTYT-KSBT
V/v góp ý dự thảo "Hướng dẫn giám sát dựa vào sự kiện sửa đổi" xem
11/10/2023
396/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ y tế tổ chức họp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam xem
11/10/2023
1015/TTYT-KHTC
V/v tổng hợp dự trù kinh phí phục vụ Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia địa điểm Tập kết ra Bắc năm năm 1954 tại Cao Lãnh xem
11/10/2023
1014/TTYT-KHTC
V/v tham dự chương trình đào tạo trực tuyến chính sách YHCT của Hàn Quốc năm 2023 xem
11/10/2023
1013/TTYT-YTCC-ATTP
V/v trả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP xem
11/10/2023
1012/TTYT-YTCC-ATTP
V/v trả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP xem
10/10/2023
1011/TTYT-KHTC
V/v hưởng ứng ngày Thị giác thế giới năm 2023 xem
10/10/2023
1010/TTYT-KHTC
V/v gửi và nhận dự liệu điện tử theo các bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Quyết định 130/QĐ-BYT xem
10/10/2023
1009/TTYT
V/v tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo xem
10/10/2023
1007/TTYT-KHTC
V/v triển khai Quyết định số 3665/QĐ-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn quy trình kỹ thuật PHCN xem
10/10/2023
1006/TTYT
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ xem
10/10/2023
1005/TTYT
V/v hưởng ứng các hoạt động ngày chuyển đổi số (10/10) xem
10/10/2023
999/TTYT
V/v triển khai Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/08/2023 và Nghị định 71/2023/NĐ-CP của Chính phủ xem
10/10/2023
998/TTYT
V/v triển khai các văn bản cấp trên xem
10/10/2023
997/TTYT
V/v triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam" xem
09/10/2023
992/TTYT
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của UBND Tỉnh xem
09/10/2023
990/TTYT
V/v triển khai Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02/06/2023 xem
10/10/2023
328/BC-TTYT
Báo cáo Sơ kết hoạt động chương trình CSSKSS 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng 3 tháng cuối năm 2023 xem
09/10/2023
390/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ giải Bóng đá vô địch tỉnh Đồng Tháp năm 2023 xem
09/10/2023
389/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ y tế tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh xem
09/10/2023
388/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ giải Marathon Đất Sen Hồng - Đồng Tháp năm 2023 xem
09/10/2023
386/TTYT-KHTC
Bảng dự trù kinh phí phục vụ giải Marathon Đất Sen Hồng - Đồng Tháp năm 2023 xem
09/10/2023
187KHPH-/TTYT-THPTTQT
Kế hoạch phối hợp sinh hoạt chuyên đề giáo dục về giới, bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh trong trường học năm 2023 xem
05/10/2023
981/TTYT
V/v triển khai Kế hoạch 304/KH-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp xem
05/10/2023
980/TTYT-KHTC
V/v hỗ trợ phục vụ Giải Marathon Đất Sen hồng - Đồng Tháp năm 2023 xem
05/10/2023
186/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát công tác dân số và phát triển 9 tháng đầu năm 2023 xem
05/10/2023
185/KH-TTYT
Kế hoạchhướng dẫn NVYT khóm, ấp về hoạt động cải thiện dinh dưỡng" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 xem
06/10/2023
323/BC-TTYT
Báo cáo công tác y tế tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2023 xem
05/10/2023
321/BC-TTYT
Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch quí III năm 2023 xem
05/10/2023
319/BC-TTYT
Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân số và phát triển 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng 3 tháng cuối năm 2023 xem
05/10/2023
185/KH-TTYT
Kế hoạch tập huấn hướng dẫn nhân viên y tế khóm ấp về hoạt động "Cải thiện dinh đưỡng" xem
05/10/2023
379/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế Hội thao truyền thống Agribank xem
04/10/2023
978/TTYT
V/v triển khai công văn 4066/SYT-VP về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến xem
04/10/2023
977/TTYT-HCTH
V/v triển khai thông báo xét tuyển đại học Y tế công cộng hình thức VLVH xem
03/10/2023
974/TTYT-KHTC
V/v đăng ký hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật năm 2024 xem
03/10/2023
312/BC-TTYT
Báo cáo kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2023 xem
02/10/2023
309/BC-TTYT
Báo cáo giám sát TCMR tháng 09 năm 2023 xem
02/10/2023
971/TTYT-YTCC-ATTP
V/v triển khai Thông tư số 17/2023/TT-BYT của Bộ Y tê xem
02/10/2023
970/TTYT
V/v công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC xem
02/10/2023
969/TTYT
V/v triển khai Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ xem
02/10/2023
968/TTYT
V/v triển khai Quyết định 961/QĐ-UBND-HC của UBND Tỉnh xem
02/10/2023
967/TTYT
V/v cập nhật lổ hỏng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9 năm 2023 xem
29/09/2023
183/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát TCMR tháng 10 năm 2023 xem
28/09/2023
373a/TTYT
Lịch trực Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 tháng 10 năm 2023 xem
15/09/2023
910/TTYT-KHTC
V/v bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh xem
14/09/2023
346/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế giải bóng đá TP Cao Lãnh năm 2023 xem
14/09/2023
345/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế Hội thao CNVCNLĐ chào mừng Đại hội XI Công đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 xem
14/09/2023
175/KH-TTYT
Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày tránh thai Thế giới (26/9), ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và ngày quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2023 xem
14/09/2023
174/KH-TTYT
Kế hoạch truyền thông tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn TP Cao Lãnh giai đoạn 2023-2024 xem
14/09/2023
909/TTYT-KHTC
V/v hướng dẫn duyệt hồ sơ liên kết sổ sức khỏe điện tử xem
14/09/2023
908/TTYT-KHTC
V/v tăng cường hoàn thành tiêu chí 14 trong nông thôn mới nâng cao xem
14/09/2023
907/TTYT-KHTC
V/v tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức trong chuẩn đoán, điều trị COPD, thực hành đọc phế dung khí xem
13/09/2023
905/TTYT-HCTH
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động năm 2023 xem
13/09/2023
901/TTYT-KHTC
V/v tham dự Hội thảo khoa học "Quản lý biến cố bất lợi liên quan đến điều trị lao kháng thuốc sử dụng phác đồ mới" xem
13/09/2023
900/TTYT-KHTC
V/v đăng ký tham dự Hội thảo xem
13/09/2023
899/TTYT-KHTC
V/v thông tin kế hoạch đào tạo liên tục về an toàn tiêm chủng của Viện Pasteur TP. HCM xem
13/09/2023
898/TTYT-KHTC
V/v phục vụ Hội thao CNVCNLĐ chào mừng Đại hội XI Công đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 xem
13/09/2023
894/TTYT-HCTH
V/v phát động cuộc thi trên nền tảng mạng xã hội nhân ngày tránh thai Thế giới 26/9/2023 xem
12/09/2023
893/TTYT-KHTC
V/v đảm bảo công tác điều trị và phòng, chống sốt rét trên địa bàn xem
12/09/2023
892/TTYT-KHTC
V/v tổ chức giải bóng đá vô địch TP Cao Lãnh năm 2023 xem
11/09/2023
173/KH-TTYT
Kế hoạch truyền thông GDSK về chăm sóc mắt ban đầu cho học sinh năm 2023 xem
11/09/2023
891/TTYT-KHTC
V/v báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 về khám chưa bệnh mắt, phòng chống mù lòa xem
11/09/2023
891/TTYT
V/v đề nghị công nhận sáng kiến năm 2023 xem
08/09/2023
889/TTYT-KSBT
V/v tham dự tập huấn giám sát và phòng, chống bệnh TCM cho CTV xã, phường trên địa bàn TP Cao Lãnh năm 2023 xem
08/09/2023
336/YTCC-ATTP
Bài tuyên truyền an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023 xem
08/09/2023
170/KH-TTYT
Kế hoạch tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023 xem
08/09/2023
889/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế trong Hội thao công nhân, viên chức, người lao động TP Cao Lãnh năm 2023 xem
08/09/2023
887/TTYT-KHTC
V/v dự trù kinh phí phục vụ Hội thao công nhân, viên chức, người lao động TP Cao Lãnh năm 2023 xem
08/09/2023
886/TTYT-KHTC
V/v hỗ trợ tháo gỡ một số lỗi trên phần mềm khám chữa bệnh xem
08/09/2023
885/TTYT-KHTC
V/v hỗ trợ lực lượng y tế trong Hội thao công nhân, viên chức, người lao động TP Cao Lãnh năm 2023 xem
08/09/2023
884/TTYT
V/v triển khai Công văn 3626/SYT-VP ngày 05/9/2023 của Sở Y tế Đồng Tháp xem
08/09/2023
883/TTYT
V/v triển khai Quyết định 882/QĐ-UBND-HC ngày 29/8/2023 của UBND Tỉnh xem
08/09/2023
882/TTYT-KHTC
V/v góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số nội dung trong quy chế bệnh viện xem
07/09/2023
876/TTYT-KSBT
V/v giám sát công tác phòng chống dịch bệnh TCM một số điểm trường mầm non, nhóm trẻ, tư thục.. trên địa bàn TP Cao Lãnh năm 2023 xem
07/09/2023
874/TTYT-KHTC
V/v triển khai thực hiện Công văn 136/UBND-NCPC của UBND Tỉnh xem
07/09/2023
872/TTYT-KHTC
V/v chấn chỉnh thái độ, y đức của nhân viên y tế xem
06/09/2023
868/TTYT-HCTH
V/v tham dự tập huấn kỹ năng quản lý, truyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2023 xem
06/09/2023
867/TTYT-HCTH
V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm công bố tháng 8 năm 2023 xem
06/09/2023
282/BC-TTYT
Báo cáo công tác y tế tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023 xem
05/09/2023
331/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ môn cầu mây Đại hội Thê thao ĐBSCL lần IX - Hậu Giang năm 2023 tại Đồng Tháp xem
05/09/2023
279/BC-TTYT
Báo cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 xem
05/09/2023
864/TTYT-KHTC
V/v triển khai Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sốt rét theo Quyết định 3377/0QĐ-BYT xem
05/09/2023
863/TTYT
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực NN&PTNN xem
05/09/2023
860/TTYT
V/v triển khai Thông tư 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an xem
05/09/2023
859/TTYT
V/v tăng cường bảo mật tài khoản mạng xem
05/09 /2023
857/TTYT-KHTC
V/v đăng ký nhu cầu tập huấn Quyết định 1314/QĐ-BYT năm 2023 xem
31/08/2023
856/TTYT-KHTC
V/v chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 xem
31/08/2023
855/TTYT-KHTC
V/v hỗ trợ phục vụ môn cầu mây Đại hội Thê thao ĐBSCL lần IX - Hậu Giang năm 2023 tại Đồng Tháp xem
31/08/2023
328/TTYT
Lịch trực Đội phản ứng nhanh phòng, chống dich Covid-19 tháng 9 năm 2023 xem
31/08/2023
273/BC-TTYT
Báo cáo hoạt động truyền thông GDSK quý III năm 2023 xem
31/08/2023
272/BC-TTYT
Báo cáo Sơ kết chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS, KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số tại các vùng mức sinh thấp, mức sinh thay thế năm 2023 xem
31/08/2023
854/TTYT
V/v triển khai thực hiện Thông báo 66/TB-UBND ngày 30/8/2023 của UBND TP Cao Lãnh xem
31/08/2023
853/TTYT
V/v đảm bảo công tác KCB trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023 xem
31/08/2023
852/TTYT-KHTC
V/v chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch trong các tháng cuối năm 2023 xem
31/08/2023
850/TTYT
V/v tăng cường lãnh đạo thực hiện Đề án 06 trong Ngành Y tế xem
31/08/2023
847/TTYT-KHTC
V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch SXH các tháng cuối năm 2023 xem
30/08/2023
845/TTYT-KSBT
V/v nguyên cứu và cho ý kiến đóng góp về "Nội dung đề xuất đưa vào Dự thảo Luật Phòng bệnh" của Cục Quản lý Môi trường y tế xem
30/08/2023
844/TTYT-KSBT
V/v góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh xem
29/08/2023
169a/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 9 năm 2023 xem
29/08/2023
324a/TTYT
Về việc yêu cầu báo giá gói thầu hóa chất cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động và máy xét nghiệm huyết học xem
29/08/2023
168/KH-TYT
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ xem
28/08/2023
166/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát TCMR tháng 9 năm 2023 xem
28/08/2023
320/TB-TTYT
Thông báo về việc nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 xem
28/08/2023
267/BC-TTYT
Báo cáo giám sát TCMR tháng 8 năm 2023 xem
25/08/2023
319/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh xem
25/08/2023
318/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ y tế tặng huy hiệu Đảng đợt 02/9/2023 xem
25/08/2023
317/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ y tế ẩm thực Xoài Cao Lãnh xem
25/08/2023
316/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ y tế Hội thi đua xuồng xem
24/08/2023
163/KH-TTYT
Kế hoạch Hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức CSSKSS cho CTV khóm, ấp năm 2023 xem
24/08/2023
835/TTYT-KHTC
V/v cử viên chức phục vụ tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 02/9/2023 xem
24/08/2023
834/TTYT-KHTC
V/v báo cáo số liệu phẫu thuật quặm xem
24/08/2023
831/TTYT
V/v Công văn số 1669/CAT-QLXNC ngày 15/8/2023 của Công an tỉnh Đồng Tháp xem
23/08/2023
827/TTYT
V/v triển khai ứng dụng phần mềm "Người trợ lý ảo" trong phòng, chống xâm hại trẻ em xem
23/08/2023
826/TTYT
V/v triển khai Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữa đến năm 2030" xem
22/08/2023
159/KH-TTYT
Kế hoạch tổ chức truyền thông sàng lọc trước sinh và sơ sinh TPCL năm 2023 xem
22/08/2023
158/KH-TTYT
Kế hoạch tổ chức nói chuyện chuyên đề về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh TPCL năm 2023 xem
22/08/2023
825/TTYT-KHTC
V/v thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trong mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất xem
22/08/2023
820/TTYT-HCTH
V/v cập nhật lỗ hỏng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2023 xem
22/08/2023
819/TTYT-HCTH
V/v cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử xem
21/08/2023
817/TTYT-KHTC
V/v chủ động truyền thông về phòng chống bệnh dại xem
21/08/2023
308/TTYT
Danh sách tham gia tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ truyền thanh cơ sở năm 2023 xem
21/08/2023
296/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức tham gia phục vụ y tế cưỡng chế thi hành án xem
21/08/2023
295/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức tham gia phục vụ y tế cưỡng chế thi hành án xem
21/08/2023
294/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức tham gia phục vụ y tế Đại hội đại biểu Hội Nông dân Tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2023 - 2028 xem
21/08/2023
813/TTYT
V/v tiếp tục triển khai Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành xem
21/08/2023
811/TTYT-HCTH
V/v đăng ký nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2023 xem
18/08/2023
810/TTYT-KHTC
V/v khắc phục báo cáo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn TP Cao Lãnh xem
18/08/2023
805/TTYT
V/v triển khai thực hiện Thông tư 12/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem
17/08/2023
260/BC-TTYT
Báo cáo kết quả giám sát công tác Dân số KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2023 xem
17/08/2023
799/TTYT
V/v triển khai thực hiện Thông báo 304/TB-VPCP ngày 02/8/2023 của Văn phòng Chính phủ xem
17/08/2023
797/TTYT
V/v đăng tải tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL xem
17/08/2023
796/TTYT
V/v triển khai kế hoạch số 236/KH-UBND về tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ xem
17/08/2023
794/TTYT
V/v triển khai kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 08/8/2023 của UBND Tỉnh xem
16/08/2023
791/TTYT
V/v báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống bệnh viêm gan vi rút xem
16/08/2023
157/KH-TTYT
Kế hoạch nói chuyện chuyên đề CSSKSS cho phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ năm 2023 xem
15/08/2023
156/KH-TTYT
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2023 xem
15/08/2023
155/KH-TTYT
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Đề án xã hội hóa các phương tiện tránh thai xem
15/08/2023
790/TTYT-KHTC
V/v báo cáo kết quả khắc phục và giải trình các nội dung hạn chế về giám định BHYT xem
15/08/2023
787/TTYT
V/v triển khai quyết định số 825/QĐ-UBND-HC của UBND Tỉnh xem
14/08/2023
256/BC-TTYT
Báo cáo kết quả tập huấn kỹ năng truyền thông vận động thực hiện giảm muối trong khẩu phần ăn xem
14/08/2023
154/KH-TTYT
Kế hoạch triển khai sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế trên địa bàn TPCL đợt 2 năm 2023 xem
11/08/2023
784/TTYT
V/v thông tin nhu cầu vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài xem
11/08/2023
783/TTYT
V/v đề nghị cử viên chức tham gia lớp đào tạo kỹ thuật trong khám bệnh nghề nghiệp xem
11/08/2023
782/TTYT
V/v triển khai Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ xem
11/08/2023
255/BC-TTYT
Báo cáo kết quả tập huấn kỹ năng truyền thông GDSK về phòng chống dịch bệnh xem
10/08/2023
777/TTYT-YTCC-ATTP
V/v kết quả thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP xem
09/08/2023
280/TB-TTYT
Thông báo về việc yêu cầu báo giá hóa chất xét nghiệm xem
09/08/2023
776/TTYT-KHTC
V/v hội thảo "Ứng dụng xu hướng sử dụng kháng kết hợp tiểu cầu trên bệnh nhân động mạch vành vào thực tế lâm sàng tại Việt Nam" xem
09/08/2023
775/TTYT-HCTH
V/v tham dự tập huấn kỹ năng quản lý, truyền thông và tư vấn về tầm soát bệnh tật trước sinh, sơ sinh và KSK trước hôn nhân năm 2023 xem
09/08/2023
774/TTYT-KHTC
V/v thủ tục nhập viện và điều trị cho đối tượng bệnh nhân tâm thần xem
09/08/2023
773/TTYT-KHTC
V/v báo cáo theo nội dung Kế hoạch số 86/KH-SYT ngày 31/7/2023 của Sở Y tế Đồng Tháp xem
08/08/2023
771/TTYT-KHTC
V/v duy trì thành quả công tác phòng chống dịch bệnh ở người do muỗi truyền xem
08/08/2023
770/TTYT-KHTC
V/v triển khai Công văn số 24/VPUBND-ĐTQH ngày 14/7/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp xem
08/08/2023
768/TTYT-KHTC
V/v thực hiện Công văn số 4546/BYT-TTrB ngày 20/7/2023 của Bộ Y tế xem
07/08/2023
766/TTYT
V/v công bố thủ tục hành chính nội bộ của Sở KHĐT, ngành Văn hóa, TTDL, Sở GDĐT, Sở TTTT xem
07/08/2023
765/TTYT-KHTC
V/v trích chuyển dữ liệu điện tử đề nghị thanh toán BHYT xem
07/08/2023
251/BC-TTYT
Báo cáo công tác y tế tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023 xem
07/08/2023
250/BC-TTYT
Báo cáo giám sát hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản quý II năm 2023 xem
07/08/2023
249/BC-TTYT
Báo cáo giám sát hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em quý II năm 2023 xem
02/08/2023
271/TB-TTYT
Thông báo về việc yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế xem
03/08/2023
247/BC-TTYT
Báo cáo Sơ kết thực hiện nhiệm vụ y tế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 xem
03/08/2023
759/TM-TTYT
Thư mời tập huấn giám sát và phòng chống bệnh TCM cho giáo viên mần non trên địa bàn TPCL năm 2023 xem
03/08/2023
758/TTYT-KHTC
V/v tuyên truyền về cuộc điều tra đo lường sự hài lòng năm 2023 xem
02/08/2023
243/BC-TTYT
Báo cáo kết quả liên thông giấy chứng sinh, giấy chứng tử lên cổng BHYT xem
02/08/2023
757/TTYT-KHTC
V/v triển khai "Đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật KCB ban hành kèm Quyết định 3023/QĐ-BYT xem
02/08/2023
755/TTYT
V/v triển khai Công văn số 3053/SYT-VP của Sở Y tế về đẩy mạnh CCHC cấp phiếu lý tịch tư pháp xem
02/08/2023
754/TTYT-KSBT
V/v tham dự tập huấn giám sát và phòng, chống bệnh TCM xem
02/08/2023
752/TTYT
V/v triển khai Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/07/2023 xem
02/08/2023
750/TTYT
V/v công bố thủ tục hành chính nội bộ của Sở tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên... xem
02/08/2023
748/TTYT-KHTC
V/v thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2030 xem
02/08/2023
153/KH-TTYT
Kế hoạch tập huấn kỹ năng truyền thông vận động thực hiện giảm muối xem
01/08/2023
152/KH-TTYT
Kế hoạch tập huấn an toàn tiêm chủng cho nhân viên y tế có GCN đã hết hạn năm 2023 xem
31/07/2023
746/TTYT
V/v tuyên truyền ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng xem
31/07/2023
744/TTYT-KHTC
V/v tham dự Hội thảo khoa học "Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điệu trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính xem
31/07/2023
743/TTYT
V/v triển khai thông báo số 2007/TB-SNV về trao trả hồ sơ, kỷ luật cán bộ đi B xem
31/07/2023
741/TTYT-YTCC-ATTP
V/v trả hồ sơ đề nghị cấp GCN đủ điều kiện ATTP xem
31/07/2023
241/BC-TTYT
Báo cáo kết quả nói chuyện chuyên đề về việc ăn thừa muối và hướng dẫn các biện pháp ăn giảm muối ở cộng đồng năm 2023 xem
28/07/2023
738/TTYT-KHTC
V/v triển khai tquyết định ban hành quy định xét công nhận sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến xem
28/07/2023
737/TTYT-KHTC
V/v hưởng ứng tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2023 xem
28/07/2023
736/TTYT
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 94/2022/NĐ-CP của Chính phủ xem
28/07/2023
734/TTYT-KHTC
V/v báo giảm danh sách người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh xem
28/07/2023
733/TTYT-KHTC
V/v triển khai thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh xem
28/07/2023
732/TTYT
V/v triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/06/2023 xem
28/07/2023
731/TTYT-KHTC
V/v triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xem
28/07/2023
265a/TTYT
Lịch trực Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 tháng 8 năm 2023 xem
28/07/2023
150/KH-TTYT
Kế hoạch tập huấn kỹ năng truyền thông GDSK về phòng chống dịch bệnh TCM, SXH và các bệnh mới nổi xem
27/07/2023
149/KH-TTYT
Kế hoạch tập huấn giám sát và phòng chống bệnh TCM cho giáo viên mầm non trên địa bàn TPCL năm 2023 xem
27/07/2023
146/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 8 năm 2023 xem
27/07/2023
145/KH-TTYT
Kế hoạch nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức cho viên chức và người lao động Trung tâm Y tế năm 2023 xem
27/07/2023
239/BC-TTYT
Báo cáo giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 7 năm 2023 xem
27/07/2023
729/TTYT-KHTC
V/v thực hiện cấp phát thuốc Lao tại các cơ sở KCB theo thông tư 36/2021/TT-BYT xem
27/07/2023
728/TTYT-KHTC
V/v triển khai hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 ban hành kèm theo quyết định 2959/QĐ-BYT xem
27/07/2023
727/TTYT-KHTC
V/v thực hiện liên thông dữ liệu theo quyết định 130/QĐ-BYT (Bảng 1 và bảng 8) đối với người bệnh không dùng thẻ BHYT phục vụ Đề án 06 xem
26/07/2023
726/TTYT-HCTH
V/v triển khai thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quản lý cấp phòng xem
26/07/2023
235a/BC-TTYT
Báo cáo Sơ kết 6 tháng hoạt động Y học cổ truyền năm 2023 xem
25/07/2023
253/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ y tế Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ VII nhiệm kỳ 2023-2028 xem
25/07/2023
722/TTYT
V/v triển khai công văn 07/UBND-HC của UBND Tỉnh xem
25/07/2023
721/TTYT
V/v triển khai một số nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới xem
25/07/2023
719/TTYT-KHTC
V/v triển khai tài liệu "Hướng dẫn một số quy trình kỹ thuật điều trị bệnh sụp mi" xem
24/07/2023
718/TTYT
V/v triển khai Công văn số 2901/SYT-VP ngày 21/7/2023 của Sở Y tế xem
21/07/2023
252/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh xem
21/07/2023
716/TTYT-KHTC
V/v triển khai Hướng dẫn 1478/HD-SKHCN ngày 17/7/2023 của Sở KHCN xem
21/07/2023
714/TTYT
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 248/KH-UBND ngày 17/7/2023 của UBND Tỉnh xem
21/07/2023
713/TTYT
V/v triển khai một số nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới xem
21/07/2023
712/TTYT
V/v triển khai Quyết định 739/QĐ-UBND-HC và 740/QĐ-UBND-HC ngày 17/7/2023 của UBND Tỉnh xem
21/07/2023
707/TTYT-KHTC
V/v phân công viên chức tham gia KCB tại các đơn vị trực thuộc TTYT TPCL xem
20/07/2023
704/TTYT
V/v triển khai Thông tư số 08/2023/TT-BNV quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách xem
20/07/2023
703/TTYT
V/v chuyển văn bản Thông báo chuyển khai Bộ câu hỏi trả lời hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực quản cáo xem
20/07/2023
702/TTYT
V/v hội thảo trực tuyến xem
20/07/2023
699/TTYT-KSBT
V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh TCM trên địa bàn TPCL xem
19/07/2023
228/BC-TTYT
Báo cáo kết quả giám sát hoạt động TT GDSK tuyến xã, phường quý I, II năm 2023 xem
19/07/2023
246/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ Hội thao các môn thể thao Dân tộc xem
19/07/2023
245/TTYT-KHTC
Bảng phân công phục vụ Lễ giỗ lần thứ 203 của ông bà Đỗ Công Tường xem
19/07/2023
698/TTYT
V/v triển khai văn bản tuyên truyền xem
19/07/2023
697/TTYT
V/v đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí thi đua của Ngành và của UBND Tỉnh giao xem
19/07/2023
695/TTYT
V/v nâng cao hiệu quả điều trị, quản lý sau cai xem
18/07/2023
692/TTYT
V/v tuyên truyền phương án điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng việc cung cấp ứng dụng dịch vụ công xem
18/07/2023
691/TTYT
V/v tăng cường thông tin tuyên truyền công tác lý lịch tư pháp xem
18/07/2023
690/TTYT
V/v tuyên truyền VBPL vè PCTN TC, khiếu nại, tố cáo và sách của Tổng Bí thư xem
17/07/2023
681/TTYT-KHTC
V/v khẩn trương triển khai các biện pháp PC dịch bệnh và điều trị bệnh TCM xem
17/07/2023
680/TTYT
V/v tổ chức Lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường lần thứ 203 xem
17/07/2023
679/TTYT-KHTC
V/v bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề tại các cơ sở KCB xem
17/07/2023
677/TTYT-KHTC
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người xem
14/07/2023
676/TTYT
V/v tăng cường tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng cấp cứu đuối nước xem
14/07/2023
675/TTYT
V/v học viên thực tập xem
14/07/2023
674/TTYT
V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng DVC trực tuyến xem
14/07/2023
672/TTYT
V/v giới thiệu video clip giao lưu mô hình, gương điển hình tiên tiến quý II năm 2023 xem
14/07/2023
671/TTYT
V/v chấn chỉnh việc sử dụng hình ảnh "Bé Sen" trên địa bàn Tỉnh xem
12/07/2023
669/TTYT
V/v triển khai thực hiện Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 03/06/2023 của Chính phủ xem
12/07/2023
668/TTYT
V/v đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng DVC trực tuyến xem
12/07/2023
667/TTYT
V/v triển khai thực hiện Công văn 2730/SYT-TTrS ngày 10/07/2023 của Sở Y tế xem
12/07/2023
666/TTYT
V/v triển khai thực hiện Công văn 2696/SYT-TTrS ngày 06/07/2023 của Sở Y tế xem
12/07/2023
139/KH-TTYT
Kế hoạch truyền thông CSSKSS VTN-TN năm 2023 xem
11/07/2023
230/TTYT-KHTC
Danh sách tham dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 xem
11/07/2023
665/TTYT-YTCC-ATTP
V/v trả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP xem
11/07/2023
664/TTYT-HCTH
V/v tham dự tập huấn kỹ năng truyền thông và tư vấn chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2023 xem
11/07/2023
663/TTYT-KHTC
V/v hướng dẫn KSK định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi" ban hành kèm theo QĐ 2796/QĐ-BYT xem
11/07/2023
662/TTYT-KHTC
V/v rà soát chấn chỉnh quy trình khám bệnh và an ninh trật tự xem
10/07/2023
661/TTYT
V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia y tê xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn TPCL xem
10/07/2023
659/TTYT
V/v triển khai hướng dẫn 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 xem
10/07/2023
657/TTYT
V/v triển khai chiến dịch "Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến" xem
10/07/2023
654/TTYT
V/v nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế xem
10/07/2023
218/BC-TTYT
Báo cáo tình hính hoạt động điều trị bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng quý II năm 2023 xem
07/07/2023
215/BC-TTYT
Báo cáo công tác y tế tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2023 xem
07/07/2023
137/KH-TTYT
Kế hoạch tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Dân số thế giới (11/07/2023) xem
07/07/2023
213/BC-TTYT
Báo cáo kết quả giám sát chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS xem
07/07/2023
651/TTYT-KHTC
V/v công tác phối hợp thực hiện trong việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh xem
07/07/2023
650/TTYT-KHTC
V/v thông tin chương trình đào tạo cho nhân viên y tế do BoojY tế và Phúc Lợi Hàn Quốc tổ chức xem
07/07/2023
649/TTYT-KHTC
V/v triển khai tài liệu HD điều trị SXH Dengue xem
07/07/2023
648/TTYT-KHTC
V/v áp dụng mức lương cơ sở mới theo NĐ 24/2023/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT xem
06/07/2023
644/TTYT-KHTC
V/v triển khai QĐ 2762/QĐ-BYT và 2767/QĐ-BYT của Bộ Y tế xem
06/07/2023
645/TTYT-KHTC
V/v thông báo các lớp đào tạo chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Chợ Rẫy xem
06/07/2023
642/TTYT-KHTC
V/v tham dự Hội thao khoa học do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức tại Đồng Tháp xem
06/07/2023
224/TTYT-ĐKT
Bảng phân công nhiệm vụ Đoàn kiểm tra hoạt động Y tế xã phường năm 2023 xem
05/07/2023
208/BC-TTYT
Báo cáo Sơ kết hoạt động cải thiện tình trạng SDD trẻ em 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023 xem
05/07/2023
206/BC-TTYT
Báo cáo Sơ kết hoạt động cải thiện tình trạng SDD trẻ em 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023 xem
05/07/2023
135/KH-TTYT
Kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn TPCL năm 2023 xem
05/07/2023
134/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát hoạt động CSSKSS cải thiện tình trạng SDD trẻ em quý II năm 2023 xem
04/07/2023
132/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát việc quản lý các chương trình Khoa YTCC - ATTP quý II năm 2023 xem
03/07/2023
633/TTYT-KHTC
V/v hỗ trợ phục vụ giải bi sắt các nhóm tuổi tỉnh Đồng Tháp năm 2023 xem
03/07/2023
629/TTYT-KHTC
Về truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT xem
30/06/2023
218a/TTYT
Lịch trực đội đáp ứng nhanh PC Covid-19 tháng 7 năm 2023 xem
30/06/2023
213/TTYT
Bảng phân công viên chức tham gia phục vụ y tế Giải Judo xem
30/06/2023
195/BC-TTYT
Báo cáo Sơ kết hoạt động chương trình CSSKSS 6 tháng đầu năm 2023 xem
30/06/2023
130/KH-TTYT
Kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2023 xem
29/06/2023
621/TTYT-HCTH
V/v triển khai Nghị định 29/2023/NĐ-CP CỦA Chính phủ về tinh giản biên chế xem
29/06/2023
620/TTYT-KHTC
V/v hỗ trợ giải Judo các nhóm tuổi tỉnh Đồng Tháp năm 2023 xem
29/06/2023
129/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát việc quản lý các chương trình Khoa KSBT và HIV/AIDS năm 2023 xem
28/06/2023
128/KH-TTYT
Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và các hoạt động tại Trạm Y tế xã, phường 6 tháng đầu năm 2023 xem
28/06/2023
127/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2023 xem
28/06/2023
124/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát TCMR tháng 7 năm 2023 xem
27/06/2023
120/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát công tác nhiễm khuẩn quý I, II năm 2023 xem
26/06/2023
615/TTYT-KHTC
V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và điều trị bệnh TCM xem
27/06/2023
614/TTYT-HCTH
V/v triển khai hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị Covid-19 theo QĐ 2671/QĐ-BYT của Bộ Y tế xem
26/06/2023
613/TTYT-HCTH
V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và phương hướng tháng 6 năm 2023 trên địa bàn TPCL của BHXH Tỉnh xem
26/06/2023
187/BC-TTYT
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2023 xem
26/06/2023
612/TTYT
V/v góp ý dự thảo báo cáo hoạt động y tế 6 tháng đầu năm 2023 xem
23/06/2023
609/TTYT-HCTH
V/v triển khai hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 xem
23/06/2023
607/TTYT-HCTH
V/v triển khai Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Võ Trường Toản xem
23/06/2023
606/TTYT
V/v triển khai văn bản của UBND Tỉnh về cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử xem
23/06/2023
605/TTYT
V/v triển khai Kế hoạch 182/KH-UBND của UBND Tỉnh xem
23/06/2023
603/TTYT
V/v triển khai thực hiện các Quyết định của UBND Tỉnh xem
23/06/2023
186/BC-TTYT
Báo cáo giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 6 năm 2023 xem
23/06/2023
185/BC-TTYT
Báo cáo chiến dịch duyệt lăng quăng hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống SXH TP Cao Lãnh năm 2023 xem
23/06/2023
119/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát hoạt động truyền thông GDSK quý I, II năm 2023 xem
23/06/2023
118/KH-TTYT
Kế hoạch hoạt động PC bệnh không lây nhiễm TP Cao Lãnh năm 2023 xem
23/06/2023
117/KH-TTYT
Kế hoạch TCM TP Cao Lãnh năm 2023 xem
23/06/2023
116/KH-TTYT
Kế hoạch phòng chống bệnh TCM năm 2023 xem
22/06/2023
115/KH-TTYT
Kế hoạch hoạt động dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em TP Cao Lãnh năm 2023 xem
22/06/2023
601/TTYT-KHTC
V/v tham dự hội thảo khoa học xem
22/06/2023
599/TTYT-KHTC
V/v góp ý dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 36/2021/TT-BYT xem
22/06/2023
178/BC-TTYT
Báo cáo giám sát chiến dịch cho trẻ uống vitamin A đợt 1 năm 2023 xem
21/06/2023
114/KH-TTYT
Kế hoạch hoạt động truyền thông GDSK quý III, IV năm 2023 xem
21/06/2023
113/KH-TTYT
Kế hoạch hoạt động truyền thông GDSK 6 tháng cuối năm 2023 xem
21/06/2023
594/TTYT
V/v triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương xem
20/06/2023
112/KH-TTYT
Kế hoạch hoạt động truyền thông GDSK 6 tháng đầu năm 2023 xem
19/06/2023
590/TTYT-KHTC
V/v sử dụng điện hợp lý tiết kiệm tại cơ sở KCB xem
19/06/2023
589/TTYT-KHTC
V/v cập nhật kiến thức chuyên môn về Y Dược cổ truyền xem
19/06/2023
588/TTYT-KHTC
V/vđảm bảo công tác phục vụ y tế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 xem
19/06/2023
587/TTYT-KHTC
V/v danh sách tổ chức Hội nghị hợp tác TMĐT giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023 xem
19/06/2023
111/KH-TTYT
Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại TTYT TPCL năm 2023 xem
19/06/2023
196/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế Giải Bóng chuyền trẻ xem
16/06/2023
584/TTYT-KHTC
V/v tăng cường điều trị bệnh tay chân miệng xem
16/06/2023
583/TTYT
V/v thông tin đơn giải quyết ông Đặng Minh Lợi Em xem
16/06/2023
582/TTYT-KHTC
V/v đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 xem
16/06/2023
176/BC-TTYT
Báo cáo kết quả tập huấn kỹ năng truyền thông vận động thực hiện giảm muối trong khẩu phần ăn xem
16/06/2023
110/KH-TTYT
Kế hoạch hoạt động truyền thông GDSK năm 2023 xem
16/06/2023
110a/KH-TTYT
Kế hoạch hoạt động truyền thông GDSK quý I, II năm 2023 xem
16/06/2023
109/KH-TTYT
Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 xem
15/06/2023
580/TTYT
V/v dự toán kinh phí phục vụ y tế thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Tre xem
15/06/2023
192/TTYT-KHTC
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế thực hiện Dự án đường Nguyễn Văn Tre xem
14/06/2023
107/KH-TTYT
Kế hoạch cải thiện chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 xem
14/06/2023
575/TTYT
V/v hỗ trợ cán bộ làm nhiệm vụ Giải Futsal tranh cúp Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp năm 2023 xem
14/06/2023
574/TTYT
V/v đẩy mạnh các tiêu chí thi đua của Ngành và của UBND Tỉnh giao xem
14/06/2023
573/TTYT
V/v tiếp tục triển khai các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn Tỉnh xem
13/06/2023
569/TTYT
V/v học viên thực tập cộng đồng xem
13/06/2023
568/TTYT-KHTC
V/v chiêu sinh đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược đợt 3 năm 2023 xem
13/06/2023
567/TTYT
V/v báo cáo hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/05/2023 xem
12/06/2023
565/TTYT
Dự trù kinh phí phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Đồng Tháp xem
12/06/2023
564/TTYT-HCTH
V/v thông báo các khóa đòa tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân số năm 2023 xem
12/06/2023
563/TTYT-KHTC
V/v tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" năm 2023 xem
12/06/2023
562/TTYT-KHTC
V/v đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống bệnh tay chân miệng ở trẻ em xem
12/06/2023
561/TTYT-KHTC
V/v tiếp tục duy trì đảm bảo công tác phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người xem
12/06/2023
560/TTYT-KHTC
V/v triển khai thực hiện Kết luận của BCĐ PTDS quốc gia xem
12/06/2023
178/TTYT
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế giải bóng đá các lớp năng khiếu trọng điểm tỉnh Đồng Tháp năm 2023 xem
12/06/2023
106/KH-TTYT
Kế hoạch truyền thông chính sách quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp năm 2023 của Ngành Y tế TP Cao Lãnh xem
09/06/2023
558/TTYT
V/v hỗ trợ công tác sơ cấp cứu giải bóng đá các lớp năng khiếu trọng điểm tỉnh Đồng Tháp năm 2023 xem
09/06/2023
166/BC-TTYT
Báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ y tế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 xem
09/06/2023
105/KH-TTYT
Kế hoạch tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống SXH TP Cao Lãnh năm 2023 xem
08/06/2023
104/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát chiến dịch cho trẻ uống vitamin A đợt 1 năm 2023 xem
07/06/2023
165/BC-TTYT
Báo cáo công tác y tế tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023 xem
05/06/2023
163b/BC-TTYT
Báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 xem
05/06/2023
163a/BC-TTYT
Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 xem
30/05/2023
519/TTYT
V/v triển khai thực hiện QĐ số 574/QĐ-UBND-HC của UBND Tỉnh xem
30/05/2023
518/TTYT
V/v triển khai thực hiện QĐ số 573/QĐ-UBND-HC của UBND Tỉnh xem
30/05/2023
517/TTYT-KHTC
V/v thực hiện báo cáo sự cố y khoa và phòng ngừa xem
30/05/2023
516/TTYT-KSBT
V/v triển khai hệ thống quản lý thông tin người nhiễm HIV INFO 4.0 xem
29/05/2023
515/TTYT
V/v hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 xem
29/05/2023
512/TTYT-KHTC
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định giá tối đa MTP, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn xem
29/05/2023
99/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 6 năm 2023 xem
29/05/2023
153/BC-TTYT
Báo cáo giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 5 năm 2023 xem
29/05/2023
514/TTYT
V/v thông báo lịch kiểm tra công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023 xem
29/05/2023
513/TTYT-KHTC
V/v triển khai tài liệu "Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mạn" xem
29/05/2023
510/TTYT-KHTC
V/v triển khai Kế hoạch 185/KH-UBND của UBND Tỉnh xem
26/05/2023
506/TTYT
V/v triển khai Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ xem
26/05/2023
505/TTYT
V/v triển khai QĐ 566/QĐ-UBND-HC của UBND Tỉnh xem
26/05/2023
503/TTYT-KHTC
V/v phòng chóng nắng nóng cho người bệnh và NVYT tại cơ sở KCB xem
25/05/2023
502/TTYT-KHTC
V/v hưởng ứng ngày Thế giới không khói thuốc lá 31/5 xem
25/05/2023
04/TTYT-CHYH
V/v rà soát cập nhật danh sách hội viên Chi hội y học năm 2023 xem
24/05/2023
499/TTYT-KHTC
V/v góp ý thông số kỹ thuật chủ yếu các TTB y tế công trình Trạm Y tế Phường 2, Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp 03 Trạm Y tế tuyến xã thuộc tỉnh Đồng Tháp xem
24/05/2023
98/KH-TTYT
Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích năm 2023 xem
24/05/2023
496/TTYT-KHTC
V/v góp ý dự thảo văn bản xem
24/05/2023
357/TTYT
V/v triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 xem
24/05/2023
494/TTYT
V/v triển khai quyết định số 2055/QĐ-BYT của Bộ Y tế xem
23/05/2023
493/TTYT
V/v triển khai quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 11/04/2023 của Thủ tướng Chính phủ xem
23/05/2023
492/TTYT
V/v triển khai Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 19/4/2023 Ban thường vụ Tỉnh ủy xem
23/05/2023
491/TTYT-KHTC
V/v tham dự hội thảo khoa học "cập nhật xu hướng gia tăng và gánh nặng bệnh do phế cầu" trực tuyến xem
23/05/2023
490/TTYT-KHTC
V/v tăng cường điện nước trong mùa khô hạn năm 2023 xem
23/05/2023
97/KH-TTYT
Kế hoạch tập huấn công tác dân số và phát triển năm 2023 xem
23/05/2023
488/TTYT-KHTC
V/v hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học 22/5/2023 xem
23/05/2023
487/TTYT-KHTC
V/v thực hiện Thông tư 11/2023/TT-BYT ngày 11/05/2023 của Bộ Y tế xem
23/05/2023
483/TTYT-KHTC
V/v thực hiện một số phương hướng nhiệm vụ năm 2023 xem
23/05/2023
482/TTYT
V/v tuyên truyền tham gia cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm 2023 xem
23/05/2023
481/TTYT-CSSKSS-PS
V/v phổ biến thông điệp truyền thông ngày vi chất dinh dưỡng (ngày 01-02/6/2023) xem
23/05/2023
95/KH-TTYT
Kế hoạch tập huấn kỹ năng truyền thông vận động thực hiện giảm muối trong khẩu phần ăn xem
19/05/2023
475/TTYT
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2023 do Ngành Y tế phụ trách xem
19/05/2023
474/TTYT-KHTC
V/v triển khai hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phòng, kiểm soát lây nhiễm bệnh SXH Marbugr xem
19/05/2023
471/TTYT-KHTC
V/v chủ động ứng phó với thiên tai, mữa bão năm 2023 xem
19/05/2023
470/TTYT-KHTC
V/v cập nhật các danh mục trên Hệ thống thông tin giám định BHYT xem
18/05/2023
468/TTYT
V/v tăng cường hiệu quả công tác quản lý lý lịch tư pháp xem
18/05/2023
467/TTYT
V/v triển khai thực hiện quyết định 549/QĐ-UBND-HC ngày 16/5/2023 của UBND Tỉnh xem
18/05/2023
466/TTYT-KHTC
V/v sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 về hướng dẫn khám sức khỏe xem
18/05/2023
464/TTYT-KHTC
V/v chấn chỉnh hoạt động chuyển người bệnh giữa các cơ sở y tế xem
18/05/2023
461/TTYT
V/v triển khai công văn 2798/BYT-TCCB ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế xem
18/05/2023
98/TTYT
Bảng phân công phục vụ Lễ trao tặngHuy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 xem
18/05/2023
94/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS và nâng cao chất lượng dân số xem
18/05/2023
94a/KHPH-TTYT-PYT
Kế hoạch phối hợp thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS xem
18/05/2023
93/KH-TTYT
Kế hoạch cân đo chiều cao cho trẻ em đươi 5 tuổi trên địa bàn TP Cao Lãnh năm 2023 xem
18/05/2023
92/KH-TTYT
Kế hoạch hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức phòng chống SDDtrẻ em cho CTV y tế khóm ấp năm 2023 xem
18/05/2023
91/KH-TTYT
Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị năm 2023 xem
10/05/2023
89a/KH-TTYT
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2023 xem
09/05/2023
88a/KH-TTYT
Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí" xem
11/04/2023
65/KH-TTYT
Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2023 xem
11/04/2023
64/KH-TTYT
Kế hoạch quan trắc môi trường lao động năm 2023 xem
11/04/2023
331/TTYT
V/v thực hiện kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 06/4/2023 của UBND Tỉnh xem
10/04/2023
58a/TB-TTYT
Thông báo về việc yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế xem
10/04/2023
327/TTYT
V/v phối hợp hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử xem
10/04/2023
323/TTYT
V/v hỗ trợ phục vụ giải bóng đá U13 tỉnh Đồng Tháp năm 2023 xem
10/04/2023
322/TTYT
V/v triển khai kế hoạch 121/KH-UBND ngày 31/03/2023 của UBND Tỉnh xem
08/04/2023
318a/TTYT
V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện KCB bằng thẻ CCCD gắn chip xem
07/04/2023
105/BC-TTYT
Báo cáo công tác y tế tháng 3/2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2023 xem
07/04/2023
104/BC-TTYT
Báo cáo Sơ kết hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em quý I và phương hướng hoạt động quý II năm 2023 xem
07/04/2023
103/BC-TTYT
Báo cáo Sơ kết hoạt động CSSKSS quý I và phương hướng hoạt động quý II năm 2023 xem
06/04/2023
62/KH-TTYT
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức năm 2024 xem
07/04/2023
316/TTYT-HCTH
V/v triển khai hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em theo quyết định 1575/QĐ-BYT xem
06/04/2023
310/TTYT-HCTH
V/v cập nhật lỗ hỏng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Mícrosoft công bố tháng 03/2023 xem
06/04/2023
309/TTYT
V/v triển khai KHLT tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước xem
05/04/2023
307/TTYT
V/v tập huấn chuẩn hóa và cập nhật danh mục quản lý KCB BHYT và chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra theo QĐ 130/QĐ-BYT xem
05/04/2023
306/TTYT
V/v rà soát tài khoản phân quyền xem lịch sử KCB BHYT xem
05/04/2023
304/TTYT
V/v đăng ký nhu cầu tập huấn "Chẩn đoán hình ảnh X quang ngực cơ bản" xem
05/04/2023
303/TTYT
V/v giới thiệu video clip giao lưu mô hình, gương điển hình tiên tiến quý I năm 2023 xem
05/04/2023
302/TTYT
V/v triển khai công văn 1173/SYT-VP ngày 31/03/2023 của Sở Y tế Đồng Tháp xem
04/04/2023
299/TTYT
V/v triển khai quyết định 17/2023/QĐ-UBND ngày 15/03/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp xem
04/04/2023
298/TTYT
V/v triển khai phối hợp thực hiện Quy chế hoạt động xe chuyển bệnh miễn phí trên địa bàn Tỉnh xem
03/04/2023
61b/KH-TTYT
Kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp" và giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế trên địa bàn TPCL xem
31/03/2023
57/KH-TTYT
Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2023 xem
31/03/2023
53/TTYT
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế Giải bóng chuyền hơi nữ xem
30/03/2023
290/TTYT
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế Giải bóng chuyền hơi nữ xem
29/03/2023
287/TTYT
V/v triển khai Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/03/2023 của UBND Tỉnh xem
29/03/2023
283/TTYT-KHTC
V/v triển khai Kế hoạch 74/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND Tỉnh xem
29/03/2023
281/TTYT-KHTC
V/v triển khai Quyết định số 1530/QĐ-BYT và Quyết định 1531/QĐ-BYT xem
29/03/2023
280/TTYT
V/v mở lớp điện não đồ năm 2023 xem
29/03/2023
55/KH-TTYT
Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 xem
28/03/2023
278/TTYT
V/v bổ sung trang thiết bị khám chữa bệnh BHYT xem
27/03/2023
49/KH-TTYT
Kế hoạch triển khai sử dụng vắc xin Cúm cho nhân viên y tế trên địa bàn TP Cao Lãnh năm 2023 xem
27/03/2023
85/BC-TTYT
Báo cáo tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng đối với Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh năm 2022 xem
27/03/2023
48/KH-TTYT
Kế hoạch hành động phòng chống dịch bệnh Mác bớc trên địa bàn TP Cao Lãnh năm 2023 xem
27/03/2023
270/TTYT
V/v triển khai Kế hoạch số 16/KH-CTĐĐT của Hội chữ thập đỏ Đồng Tháp xem
27/03/2023
269/TTYT
V/v giới thiệu trang thông tin điện tử "www.gopfp.gov.vn; cpcs.vn; giadinh.net.vn" xem
24/03/2023
266/TTYT
V/v cập nhật lỗ hỏng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2023 xem
24/03/2023
265/TTYT
V/v thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số xem
24/03/2023
264/TTYT
V/v chủ động thực hiện truyền thông về phòng chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang người xem
24/03/2023
263/TTYT
V/v nhắc tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (lần 2) xem
24/03/2023
51/TTYT
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế xem
24/03/2023
47/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát công tác dân số và phát triển quý I năm 2023 xem
24/03/2023
45/KH-TTYT
Kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống dịch Covid-19 của Ngành Y tế trên địa bàn TP Cao Lãnh xem
24/03/2023
260/TTYT-YTCC-ATTP
V/v trả hồ sơ đề nghị cấp giấy đủ điều kiện ATTP xem
23/03/2023
259/TTYT
V/v triển khai thực hiện Thông tư 01/2023/TT-BNV xem
23/03/2023
257/TTYT-KHTC
V/v đảm bảo các phương án và biện pháp phòng chống dịch bệnh Mác - bớc xem
23/03/2023
255/TTYT-KHTC
V/v báo cáo nguyên nhân tử vong theo sổ A6 - TYT năm 2022 xem
23/03/2023
253/TTYT
V/v hỗ trợ phục vụ Tổ chức Lễ phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" xem
23/03/2023
83/BC-TTYT
Báo cáo Sơ kết kết quả giám định giảm thiểu chất thải nhựa xem
23/03/2023
81/QĐ-TTYT
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác phụ trách việc ứng dụng CNTT của TTYT TP Cao Lãnh xem
23/03/2023
49/TTYT
Bản phân công viên chức phục vụ y tế kỳ thi đánh giá năng lực xem
23/03/2023
48/TTYT
Bản phân công viên chức phục vụ y tế Giải vô địch các CLB Judo xem
23/03/2023
256/TTYT-KHTC
V/v đính chính Quyết định số 1300/QĐ-BYT xem
23/03/2023
254/TTYT-KHTC
V/v hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/03, ngày khí tượng thế giới 23/03 và chiến dịch giờ trái đất năm 2023 xem
22/03/2023
248/TTYT
V/v triển khai hướng dẫn tổ chức tháng hành động TDTT và Ngày chạy Olympic xem
22/03/2023
81/BC-TTYT
Báo cáo giám sát TCMR tháng 03 năm 2023 xem
22/03/2023
43/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát TCMR tháng 04 năm 2023 xem
22/03/2023
247/TTYT
V/v đảm bảo thực hiện tốt công tác báo cáo các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng đặc biệt là các tai biến nặng sau tiêm xem
21/03/2023
243/TTYT
V/v triển khai Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07/03/2023 của Chính phủ xem
21/03/2023
242/TTYT
V/v thực hiện quy định liên quan đến việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy xem
21/03/2023
241/TTYT
V/v thực hiện Kế hoạch số 30/KH-BYT ngày 16/03/2023 của Bộ Y tế xem
21/03/2023
240/TTYT
V/v chủ động và sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết từ các tháng đầu năm 2023 xem
21/03/2023
42/KH-TTYT
Kế hoạch truyền thông nhân ngày thế giới phòng chống lao 24/03/2023 xem
21/03/2023
41/KH-TTYT
Kế hoạch ứng dung CNTT trong hoạt động năm 2023 xem
21/03/2023
236/TTYT
V/v hỗ trợ phục vụ Giải vô địch các CLB Judo Quốc gia năm 2023 xem
20/03/2023
235/TTYT
V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày công tác xã hội Việt Nam" năm 2023 xem
20/03/2023
234/TTYT-KSBT
V/v tăng cường giám sát viêm phổi nặng do vi rút tại địa phương và đảm bảo phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người xem
20/03/2023
231/TTYT
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 296/QĐ-UBND-HC của UBND Tỉnh xem
20/03/2023
230/TTYT
V/v tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính xem
20/03/2023
229/TTYT
V/v hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023 xem
20/03/2023
228/TTYT-KHTC
V/v triển khai thực hiện QĐ số 13/2023/QĐ-UBND của UBND Tỉnh xem
20/03/2023
227/TTYT
V/v mở lớp tập huấn về hồi sức cấp cứu chuyên đề nhưng tim và đa chấn thương xem
20/03/2023
226/TTYT
V/v đề xuất ý kiến sữa đổi, bổ sung các mẫu hồ sơ bệnh án xem
20/03/2023
225/TTYT
V/v chiêu sinh đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược đợt 2 năm 2023 xem
20/03/2023
223/TTYT
V/v tăng cường tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông xem
20/03/2023
222/TTYT
V/v bổ sung rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, TTB và đề xuất nhu cầu mua săm, sữa chữa cho ngành Y tế Thành phố xem
20/03/2023
40/KH-TTYT
Kế hoạch hoạt động Y tế công cộng - An toàn thực phẩm năm 2023 xem
16/03/2023
78/BC-TTYT
Báo cáo hoạt động truyền thông GDSK quý I năm 2023 xem
16/03/2023
220/TTYT
V/v triển khai Kế hoạch số 30/KH-SYT ngày 15/03/2023 của Sở Y tế xem
15/03/2023
219/TTYT
V/v triển khai Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 09/03/2023 xem
15/03/2023
218/TTYT
V/v triển khai hướng dẫn số 57-HD/BTGTU ngày 07/02/2023 xem
15/03/2023
217/TTYT-HCTH
V/v phối hợp hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử xem
15/03/2023
215/TTYT
Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 01/03/2023 xem
14/03/2023
39/KH-TTYT
Kế hoạch đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 xem
14/03/2023
210/TTYT
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 06/2023-NĐ-CP xem
14/03/2023
209/TTYT-KSBT
V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng xem
14/03/2023
207TTYT-KHTC
V/v chủ động phòng, chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợi sang người xem
14/03/2023
206/TTYT
Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 96-KH/BTGTU ngày 20/02/2023 xem
14/03/2023
205/TTYT-HCTH
Thông báo bồi dưỡng các lớp chức danh nghề nghiệp, đào tạo liên tục dành cho cán bộ y tế xem
13/03/2023
201/TTYT
Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 145-KH/TU và hướng dẫn số 59-HD-BTGTU xem
10/03/2023
197/TTYT-KSBT
V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng xem
10/03/2023
40a/TB-TTYT
Thông báo về việc yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế xem
09/03/2023
196/TTYT-KHTC
V/v hưởng ứng Tuần lễ Glôcôm Thế giới năm 2023 xem
09/03/2023
195/TTYT-KHTC
V/v triển khai Chương trình hành động số 50-CTr/TU của BCH Đảng bộ Khóa XI xem
10/03/2023
36/KH-TTYT
Kế hoạch về công tác phòng chống lao TP Cao Lãnh năm 2023 xem
08/03/2023
72/BC-TTYT
Báo cáo nội dung họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch xem
08/03/2023
69/BC-TTYT
Báo cáo công tác y tế tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023 xem
08/03/2023
192/TTYT-KHTC
V/v chủ động thực hiện phòng, chống bệnh tay chân miệng xem
07/03/2023
188/TTYT
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo Kết luận số 47/TB-VPCP xem
07/03/2023
187/TTYT-KHTC
V/v phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi trên địa bàn TP Cao Lãnh năm 2023 xem
07/03/2023
185/TTYT
V/v đăng ký tham gia tập huấn về pháp luật lao động xem
07/03/2023
184/TTYT-KHTC
V/v ý kiến dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống tệ nạn cờ bạc trên địa bàn Tỉnh xem
07/03/2023
68/BC-TTYT
Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X xem
06/03/2023
182/TTYT
V/v triển khai Công văn 430/UBND-HC ngày 03/03/2023 của UBND TP Cao Lãnh xem
03/03/2023
66/BC-TTYT
Báo cáo công tác phòng chống tham những, tiêu cực Quý I năm 2023 xem
03/03/2023
36/TTYT
Bảng phân công tham gia phục vụ y tế Giải vô địch CLB Cầu mây Quốc gia năm 2023 xem
03/03/2023
181/TTYT
V/v góp ý dự thảo Thông tư của BYT quy định nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản do Trạm Y tế xã thực hiện xem
03/03/2023
180/TTYT
V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND Tỉnh về thực hiện Nghị quyết 78/NQ-CP xem
02/03/2023
170/TTYT
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 31/01/2023 xem
02/03/2023
169/TTYT-KHTC
V/v lấy ý kiến dự thảo xem
02/03/2023
168/TTYT-KHTC
V/v tăng cường giám sát viêm phổi nặng do vỉ rút tại địa phương và đảm bảo phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người xem
02/03/2023
164/TTYT
V/v triển khai Công văn số 45/UBND-THVX ngày 13/02/2023 của UBND Tỉnh xem
02/03/2023
163/TTYT
V/v khai giảng các khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp y tế xem
01/03/2023
62/BC-TTYT
Báo cáo giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 02/2023 xem
01/03/2023
35/KH-TTYT
Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2023 xem
01/03/2023
33/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 3 năm 2023 xem
01/03/2023
159/TTYT-KHTC
V/v triển khai tài liệu hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh phổi xem
28/02/2023
158/TTYT
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 22/02/2023 xem
28/02/2023
158a/TTYT
V/v triển khai thực hiện Thông tư 03/2023/TT-BYT hướng dẫn vị trí việc làm xem
28/02/2023
156/TTYT
V/v cử đại diện tham gia BTC ngày chạy bộ Viettinbank Run xem
28/02/2023
28a/TTYT
Lịch trực phòng chống Covid-19 tháng 02 năm 2023 xem
28/02/2023
21/CĐCS
V/v góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 xem
28/02/2023
154/TTYT-YTCC-ATTP
V/v kết quả thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP xem
28/02/2023
32/KH-TTYT
Kế hoạch loại trừ và phòng chống sốt rét TP Cao Lãnh năm 2023 xem
28/02/2023
30/KH-TTYT
Kế hoạch công tác Văn thư lưu trữ năm 2023 xem
27/02/2023
29/KH-TTYT
Kế hoạch quản lý chất thải y tế năm 2023 xem
27/02/2023
27/KH-TTYT
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết 01/NQ-CP xem
27/02/2023
152/TTYT-KHTC
V/v góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi xem
27/02/2023
150/TTYT-KHTC
V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Y tế quy định nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản do Trạm Y tế thực hiện xem
27/02/2023
149/TTYT-KHTC
V/v triển khai Kết luận của Trưởng BCĐ Kế hoạch 506 của Bộ Công an về phòng, chống xâm hại trẻ em xem
23/02/2023
56/BC-TTYT
Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động công tác xã hội năm 2021 - 2022 xem
23/02/2023
144/TTYT-KHTC
V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 109/2021/NĐ-CP Chính phủ xem
22/02/2023
141/TTYT-KHTC
V/v báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chị thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng xem
22/02/2023
11/KH-TTYT
Kế hoạch triển khai kỹ thuật mới trong năm 2023 xem
22/02/2023
137/TTYT
V/v tham dự khóa tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng mua thuốc, VTYT xem
21/02/2023
135/TTYT
V/v tham gia chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023 xem
21/02/2023
136/TTYT
V/v triển khai thực hiện Công văn 560/SYT-TTrS ngày 20/02/2023 của Sở Y tế xem
21/02/2023
133/TTYT
V/v thông tin tuyên truyền liên quan công tác cứu nạn bé Hạo Nam xem
21/02/2023
132/TTYT
V/v phân bổ vắc xin phòng Covid - 19 đợt 75 xem
21/02/2023
131/TTYT
V/v triển khai Kế hoạch số 408/KH-BCĐ ngày 16/02/2023 của BCĐ phong trào Đồng Tháp xem
21/02/2023
130/TTYT
V/v xét lập danh sách đề nghị tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích hiến máu tình nguyện năm 2023 xem
20/02/2023
129/TTYT
V/v phân bổ vắc xin phòng Covid - 19 đợt 74 xem
20/02/2023
128/TTYT
V/v giới thiệu Chương trình đào tạo kỳ 7 xem
20/02/2023
127/TTYT
V/v thông báo thực hiện ký số, in phát tờ bìa và tờ rời sổ Bảo hiểm xã hội xem
20/02/2023
126/TTYT
V/v triển khai thực hiện QĐ 186/QĐ-BCĐ.BMNN ngày 14/02/2023 xem
20/02/2023
125/TTYT
V/v triển khai thực hiện QĐ 41/QĐ-BNV ngày 01/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem
20/02/2023
124/TTYT
V/v triển khai Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp xem
20/02/2023
24/KH-TTYT
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 xem
20/02/2023
23/KH-TTYT
Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 xem
20/02/2023
51/QĐ-TTYT
Quyết định phân công Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh xem
20/02/2023
54/BC-TTYT
Báo cáo thống kê Thanh niên tỉnh Đồng Tháp theo danh mục Ngành Y tế xem
17/02/2023
50/QĐ-TTYT
Quyết định ban hành Quy trình triển khai thực hiện, quản lý văn bản đi đến của Trung tâm Y tế tP Cao Lãnh xem
17/02/2023
24/TTYT
Bảng phân công viên chức tham gia phục vụ y tế Giảỉ thể thao truyền thống học sinh phổ thông xem
17/02/2023
22/KH-TTYT
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 xem
17/02/2023
21/KH-TTYT
Kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh mới nổi, tái nổi, hoạt động kiểm soát bệnh tật trên địa bàn TPCL năm 2023 xem
14/02/2023
108/TTYT
V/v triển khai Công văn 49/CĐYT-PĐT ngày 09/02/2023 của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp xem
13/02/2023
107/TTYT
V/v triển khai thực hiện Công văn số 130/BHXH-GĐYT ngày 10/02/2023 của BHXH Đồng Tháp xem
13/02/2023
106/TTYT-KHTC
V/v báo cáo nguyên nhân tử vong theo số A6 - TYT năm 2022 xem
14/02/2023
17a/KH-TTYT
Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Tạo dựng hình ảnh người cán bộ Y tế Đất Sen Hồng" xem
08/02/2023
102/TTYT-HCTH
V/v đẩy mạnh triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và khẩn trương cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung xem
08/02/2023
104/TTYT-HCTH
V/v kê khai bổ sung lý lịch viên chức năm 2022, phân công nhiệm vụ và mô tả nhiệm vụ năm 2023 xem
07/02/2023
100/TTYT-HCTH
V/v triển khai tài liệu "Hướng dẫn phát hiện sớm - Can thiệp sớm khuyết tật trẻ em" ban hành kèm theo QĐ 359/QĐ-BYT xem
07/02/2023
97/TTYT
V/v thông tin nội dung, chương trình làm việc trọng tâm của Trung tâm Y tế năm 2023 xem
07/02/2023
94/TTYT
V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn xem
02/02/2023
19/TTYT
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế Giải thể thao truyền thống học sinh phổ thông năm học 2022-2023 xem
03/02/2023
40/BC-TTYT
Báo cáo giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 01/2023 xem
02/02/2023
13/KH-TTYT
Kế hoạch phòng chống các chủng vi rút cúm mới nổi và tái nổi năm 2023 xem
02/02/2023
12/KH-TTYT
Kế hoạch phòng chống bệnh dịch mới nổi, tái nổi (MERS-CoV, Ê-bô-la,..) năm 2023 xem
02/02/2023
11/KH-TTYT
Kế hoạch phòng chống bệnh đậu mùa khỉ ở người trên địa bàn TP Cao Lãnh năm 2023 xem
02/02/2023
85/TTYT-HCTH
V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định Chính phủ xem
02/02/2023
83/TTYT
V/v triển khai Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem
02/02/2023
82/TTYT
V/v tuyên truyền phổ biến "Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sựt thật trên không gian mạng" xem
02/02/2023
81/TTYT
V/v triển khai Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/03/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp xem
02/02/2023
80/TTYT-HCTH
V/v cập nhật lỗ hỏng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2023 xem
02/02/2023
77/TTYT-HCTH
V/v báo cáo thống kê theo danh mục Ngành Y tế xem
01/02/2023
09/KH-TTYT
Kế hoạch phòng chống bệnh tay chân miệng năm 2023 xem
01/02/2023
08/KH-TTYT
Kế hoạch hoạt động phòng, chống bệnh tả xem
01/02/2023
17/TTYT
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế trong Lễ giao nhận quân năm 2023 xem
01/02/2023
76/TTYT
V/v hỗ trợ phục vụ Giải thể thao truyền thống học sinh phổ thông năm học 2022-2023 xem
01/02/2023
73/TTYT
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3159/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của BS YHCT" xem
31/01/2023
17a/TTYT
Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid-19 tháng 02 năm 2023 xem
30/01/2023
07/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 xem
30/01/2023
05/KH-TTYT
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 xem
30/01/2023
04/KH-TTYT
Kế hoạch giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 02 năm 2023 xem
31/01/2023
71a/TTYT
V/v triển khai Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ xem
30/01/2023
70a/TTYT-HCTH
V/v phân công thực hiện các nhiệm vụ trong chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2023 xem
30/01/2023
70/TTYT
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ xem
30/01/2023
69/TTYT
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem
30/01/2023
68/TTYT
V/v tuyên truyền kênh Zalo của Bộ Nội vụ xem
30/01/2023
67/TTYT
V/v triển khai Công văn số 30/CAT-TM ngày 06/01/2023 của Công an Tỉnh xem
30/01/2023
66/TTYT
V/v công bố danh mục văn bản QPPL do UBND Tỉnh ban hành trong năm 2022 hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần xem
30/01/2023
65/TTYT
V/v triển khai Công văn số 145/UBND-CA ngày 19/01/2023 của UBND TP Cao Lãnh xem
30/01/2023
64/TTYT
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 09/01/2023 của Chính phủ xem
27/01/2023
63a/TTYT
V/v cung cấp thông tin phục vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án Chuyển đổi số Y tế giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2023 xem
27/01/2023
63/TTYT
V/v thông báo kiểm tra các đơn vị y tế năm 2023 xem
27/01/2023
62/TTYT-DVTYT
V/v đăng ký nhu cầu đấu thầu hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán invitro, oxy y tế giai đoạn 2023-2025 xem
27/01/2023
61/TTYT-DTBVTYT
V/v triển khai Thông tư 20/2022/TT-BYT xem
19/01/2023
15/TTYT
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế Giải Vô địch Cờ vua nhanh, chớp xem
19/01/2023
14/TTYT
Bảng phân công viên chức phục vụ y tế các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao xem
19/01/2023
59/TTYT
V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh gia súc gia cầm lây truyền sang người xem
19/01/2023
56/TTYT
V/v thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của UBND Tỉnh xem
18/01/2023
54/TTYT
V/v triển khai tài liệu "Hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc sức khỏe toàn diện trong 5 năm đầu đời" xem
17/01/2023
52/TTYT
V/v phân công thực hiện các nhiệm vụ trong Bản cam kết hành động năm 2023 xem
17/01/2023
49/TTYT
V/v phục vụ y tế các hoạt động văn hóa văn nghệ, mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 40 năm Ngày tái thành lập thị xã Cao Lãnh xem
17/01/2023
48/TTYT-HCTH
V/v thông báo danh sách viên chức trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Trạm Y tế xã, phường xem
17/01/2023
47/TTYT-HCTH
V/v thông báo danh sách viên chức trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 xem
17/01/2023
46/TTYT
V/v tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 xem
17/01/2023
10/TB-TTYT
Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 xem
13/01/2023
42/TTYT
Báo cáo tình hình triển khai, tổ chức thực hiện quy trình giám định BHYT theo QĐ 3618/QĐ-BHXHVN xem
13/01/2023
41/TTYT
V/v chấm điểm cuối năm năm 2022 xem
13/01/2023
37/TTYT
V/v triển khai thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP năm 2022 xem
13/01/2023
36/TTYT
V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố xem
13/01/2023
35/TTYT
V/v đăng ký mở tài khoản thực hiện thông báo lưu trú trên Cổng dịch vụ công hoặc thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeiD xem
12/01/2023
34/TTYT
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem
12/01/2023
08/TTYT
Danh sách viên chức phục vụ y tế Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ xem
12/01/2023
07/TTYT
Bảng phân công phục vụ y tế Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp xem
12/01/2023
02/KH-TTYT
Kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ xem
12/01/2023
33/TTYT
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 17/2022/TT-BYT ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế xem
12/01/2023
31/TTYT
V/v triển khai Nghị định số 110/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 11/QĐ-BYT ngày 03/01/2023 của Bộ Y tế xem
12/01/2023
30/TTYT
V/v triển khai thực hiện Quyết định 33/QĐ-BYT ngày 06/01/2023 của Bộ Y tế xem
12/01/2023
29/TTYT
V/v triển khai thực hiện Quyết định 1455/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2022 của UBND Tỉnh xem
12/01/2023
28/TTYT
V/v triển khai thực hiện Quyết định 1454/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2022 của UBND Tỉnh xem
12/01/2023
27/TTYT
V/v tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết nguyên đán Quý mão năm 2023 xem
12/01/2023
26/TTYT
V/v hướng dẫn điều trị sốt rét do P.falciparum khi chưa có thuốc Pyramax xem
11/01/2023
23/TTYT-YTCC-ATTP
V/v kết quả thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm xem
11/01/2023
22/TTYT-YTCC-ATTP
V/v kết quả thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm xem
10/01/2023
22/BC-TTYT
Báo cáo Tổng kết Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ xem
09/01/2023
15/BC-TTYT
Báo cáo chương trình điều trị bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng quý IV năm 2022 xem
09/01/2023
14/BC-TTYT
Báo cáo công tác y tế tháng 12/2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2023 xem
06/01/2023
01/KH-TTYT
Kế hoạch tuyên truyền đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão và Mùa Lễ hội Xuân năm 2023 xem
06/01/2023
05/TTYT
Bảng phân công phục vụ y tế tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao mừng Đảng - mừng Xuân xuân Quý Mão năm 2023 xem
06/01/2023
12/BC-TTYT
Báo cáo Tổng kết hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2022 xem
06/01/2023
16/TTYT
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BYT xem
05/01/2023
13/TTYT
V/v triển khai Công văn 4499/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp xem
04/01/2023
12/TTYT
V/v rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật, trang thiết bị và đề xuất nhu cầu đầu tư mua sắm, sữa chữa cho Ngành Y tế Thành phố xem
04/01/2023
11/TTYT
V/v duy trì thành quả phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, công tác TCMR và tiêm vắc xin phòng Covid-19 xem
04/01/2023
07/TTYT
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 25/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ xem
04/01/2023
04/TTYT
Bảng phân công phục vụ y tế tổ chức các hoạt động trao quà Tết và đi bộ đồng hành xuân Quý Mão năm 2023 xem
03/01/2023
06a/TTYT
V/v triển khai hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm do bệnh vi rút Adeno ở trẻ em xem
03/01/2023
06/TTYT
V/v triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ xem
03/01/2023
05a/TTYT
V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ, Tết xem
03/01/2023
05/TTYT
V/v triển khai hướng dẫn nội dung hỗ trợ lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn Tỉnh xem
03/01/2023
04/TTYT-HCTH
Triển khai Công văn 1193/HCQTCT-HT về thi hành Luật Cư trú xem
Về đầu trang